START

RECREATIE

MAGAZINE

NATUUR

HISTORIE

EDUCATIE

OVER ONS

LOGIN

 
 Slek de
(anno 1882) Oude niet langer in gebruik zijnde poldernaam in de Biesbosch. Deze kleine polder is opgegaan in het Spaarbekken 'Honderdendertig'.

Sliedrecht
In 1105 wordt Sliedrecht voor het eerst vermeld. Sliedrecht behoorde toen tot het bisdom Utrecht. In 1213 liet graaf Willem I van Holland het hele gebied ten zuiden van de Merwede bedijken. In deze veilige polder kon Sliedrecht uitgroeien tot een welvarend dorp tot de Sint Elisabethsvloed in 1421 het dorp verwoestte. Daarna werd het dorp opnieuw gevestigd aan de noordzijde van de Merwede. In de veertiende eeuw hadden zowel het toenmalige Sliedrecht als Oversliedrecht (aan de noordzijde van de Merwede) een kerk. Beide kerken zouden gesticht zijn door twee zusters. De zuster die de mooie kerk in Sliedrecht bouwde, was hier erg trots op. Maar volgens de legende voorspelde haar zuster in Oversliedrecht: 'mijn kerk zal staan en de Uwe zal vergaan'. De kerk in het Sliedrecht van toen is inderdaad in 1421, bij de Sint-Elisabethsvloed vergaan. Daarna wordt 'Oversliedrecht' Sliedrecht genoemd.

Snap in de kast
Oude niet langer in gebruik zijnde gebiedsnaam in de Biesbosch.

Sneepkil
Water gelegen in de Sliedrechtse Biesbosch. Op de kaart van melchior Bolstra heet dit water Snipkil.

Spieringpolders, Boven en Beneden
Brabant Noordwaard, Eigendom Staatsbosbeheer. tezamen 62 Hectare. voormalig landbouwgebied. Op termijn krijgen de nieuw gegraven kreken aansluiting op de Nieuwe Merwede. Op het buitendijks gelegen gebiedje heeft vanaf 1887 tot aan 1945 een volkskeet gestaan van de maatschap "Nieuwe Merwede". Van deze zalmzegenvisserij rest alleen nog de toen aangeplante populierenrij (net ten oosten van de veerpont Kop van t Land) De volkskeet werd in 1945 door de Duitsers opgeblazen. Aan de overzijde van de rivier zijn vanaf de dijk nog de gebouwen van de zegenvisserij te zien. Deze zijn gelukkig wel bewaard gebleven en de laatste bewaard gebleven zegenzisserij gebouwen van Nederland.

Spreeuwenhoek
Oude niet langer in gebruik zijnde gebiedsnaam in de Biesbosch. (nu spaarbekken).

Stededijk Polder
Sliedrechtse Biesbosch. In 1871 definitief bekaad. In 1876 met het oostelijk gelegen Kort en Lang Ambacht verbonden. Hierdoor verdwijnen de laatste resten van de eens zo machtige Bassekil.

Theresia
(de Trees): Oude niet langer in gebruik zijnde poldernaam in de Biesbosch. Deze kleine polder is opgegaan in het Spaarbekken 'Honderdendertig'.

Thomaswaard
Sinds 1910 woont Fré Vos in het witte huisje op het westelijke puntje van de polder. Het huisje is gebouwd op de lage terp met de naam 'Kijkuit'. Volgens Fré is er op het eind van de oorlog een vliegtuig midden in de Nieuwe Merwede neergekomen. Op 1 januari 1986 wordt de polder bij Dordrecht ingelijfd. Het gebied heeft een aantal unieke stroomruggen begroeid met grasland en wilgen. (stroomdal grasland) Oppervlakte 56 hectare.

Tongplaat
Dortse Biesbosch, 100 hectare. Eigendom Staatsbosbeheer. Van de eilandpoldertjes werd de vrij grote Tongplaat reeds in 1803 bekaad. Bij deze bekading werden enkele kleine kreeksystemen van het buitenwater afgesloten. De vrij langgerekte polder zou zowel overdwars als in de lengterichting worden ontsloten, waarbij aan de noordkant een boerderij kwam te staan. De meeste bij de bekading van de Tongplaat ingepolderde kreekjes waren in het nieuwe cultuurland geen lang leven meer beschoren. Ten behoeve van de eendenjacht werd een deel van het grootste kreeksysteem echter vergraven tot een kooiplas, waaromheen zich een bos mocht gaan ontwikkelen. Na een kleine eeuw zou die plas tenslotte echter ook worden gedempt. Het bos is toen tot grasland ontgonnen. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw waren vooral in het centrale deel van het gebied al flinke oppervlakten in bekaad grasland getransformeerd.(Volledig tekst van Landelijk Dordrecht, Dr. H.A. Visscher, 1997). In de tabellen noemt Visscher echter 1839 als datum voor de bekading (red.). Ontwikkelingen: Doorsteken van de dijk om doorstroming naar de Dortse Biesbsoch te bevorderen. Bestemming: naast natuurontwikkeling, ganzenopvang.

Toontjesplaat
Lebret bezocht de polder op 6 en 23 mei 1937 en vond middenin de griend een kolkje waaromheen honderden aalscholvers op kale griendstobben en op de grond broeden. A. Kortland schreef hem in een brief van 6 september 1937 dat hij er 217 nesten telde. In tientallen solitaire boomskeletten waarvan alleen de stammen en enkele hoofdtakken over waren lagen nog eens circa 75 nesten. De polder is in het voorjaar van 1938 'opgeruimd' en de griend is opnieuw ingepoot. Lebret 1979.

Turfzakken
Bouwland. Voormalige eigenaar Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch wilde hier het vierde spaarbekken realiseren dit gaat niet door. Nu in eigendom van Staatsbosbeheer. Bestemming: Wetland.

Tweede Poldertje
Dortse Biesbosch, drooggevallen gebied achter de Dam van Engeland.

Vijf Ambachten
Noordwaard, inundatie door dijkdoorbraak in 1965. Een paar jaar later wordt de dijk weer hersteld. Later klepduiker aangebracht waardoor de polder een nat karakter krijgt.

Visplaat, polder
Jan Saarloos kreeg in 1929 geld van Boskalis om er een landbouwbedrijf van 35 bunder op te beginnen. Deze polder werd, tezamen met de Noordplaat en de Lange plaat ter compensatie voor het aanleggen van de spaarbekkens aan de natuurbescherming toebedeelt.

Waardje Het
Voormalig stuk grond nabij Werkendam. Het lag ongeveer ter hoogte van de huidige Biesboschsluis en de Beatrixhaven. In 1913 werd er op deze locatie door de maatschap "Nieuwe Merwede" een zegenvisserij in bedrijf genomen. Deze werd bekostigd uit de opbrengsten van de visserijen aan de Nieuwe Merwede. Na twee jaar bleek deze onderneming echter niet rendabel en werd gestaakt.

Wijvekeen
Oude naam van het huidige Hollands Diep. 'Door de stormvloed van 1216 was in de duinen van Voorne een gat geslagen, van waaruit zich een nieuwe zeearm landinwaarts begon te ontwikkelen. De naam Haringvliet die eraan gegeven werd, duikt in 1315 voor het eerst op. Met grote snelheid werd die geul verlengd, terwijl hij gaandeweg ook breder werd. Het land van Voorne werd erdoor in twee geknipt. Aan de oostkant bracht deze ontwikkeling steeds vaker overstromingen en zout water in het veengebied. Rond 1250 werd de Striene bereikt en eveneens doorgeknipt. De geul vrat zich steeds verder naar het oosten en vormde daar het Wijvekeen, de voorloper van het Hollands Diep. (...) Zo kon het niet uitblijven wat uiteindelijk gebeurde: in 1421 beukte de St. Elisabethsvloed via het Wijkeveen op de Waarddijk bij Broek, brak door de dijk en tuimelde de laaggelegen Grote Waard in. uit: 'Landschapsgeschiedenis van de Hoekse Waard' K.A.H.W Leenders. Tekst van een voordracht op 27 mei 1999.

Zeehondengat
Dortse Biesbosch, door de bouw van de Lange Dam', ook wel Dam van Koperenberg genoemd, werd dit gat van het Hollands Diep gescheiden. Sindsdien wordt het niet meer zo genoemd. Tegenwoordig wordt echter het voorbij Prinsenheuvel in het Zuid-Maartensgat overgaande, buitendijks gebleven deel van het Noorderdiep wel als zondanig aangeduid H.A.Visscher (1997).

Zuid Maartensgat
Aanleg van een lange strekdam in 1897.

Zuidplaatje
Dortse Biesbosch, van een kreekrestant wordt een eendenkooi gemaakt die tot in de 20ste eeuw voor de eendenjacht werd benut. Het kooibos is nog een markant punt. Eendenkooi: kooiman Jan van der Veeke bleef na sluiting van de eendenkooi nog lange tijd op een arkje wonen en hield toezicht op de polder en onderhield omliggende grienden. Na hem kwam Wout Hartog. Wout heeft tijdens de oorlog vele onderduikers in zijn arkje gehad. Eind jaren zeventig (inmiddels bijna tachtig jaar oud) kwam hij in de zomermaanden nog steeds naar de ark terug.

Zuilespolder
Omkaad in 1829 en later samengevoegd met de Helpolder tot de Hel- en Zuilespolder. Maakte daarvoor deel uit van het Meerkoetennest.

 

ZOEKEN

 
 

ACTIVITEITENKALENDER

 

 Kalender

Juli 2024

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 
 
 

© biesbosch.nu 2024