Biesbosch.nu

Magazine februari 2013


 

Terug naar inhoudsopgave

Biesbosch.nu Magazine
Tijdschrift voor het Benedenrivierengebied
in
Caert Thresoor
Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie


Elders in het Biesbosch.nu Magazine kunt u onder de titel
'De Donkerslootse twisten' het vervolg lezen van een serie artikelen over het onderzoek naar twee manuscriptkaarten uit het jaar 1545 van een deel van het Beneden-rivierengebied en de Alblasserwaard.

In samenwerking Martijn Storms van de Universiteit van Leiden en het kartografieblad Caert-Thresoor is een samenvatting van deze artikelreeks verschenen in het najaarsnummer van Caert-Thresoor.

Het volledige artikel is hier in PDF-formaat gratis te downloaden.

      
 ---------------------------------------

Voorkant kartografieblad Caert Thresoor.

Caert-Thresoor, een uitgave van de Barent Langenes Stichting, is het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de kartografie.

De artikelen behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van de kartografie, zoals stadsplattegronden, militaire kartografie, kartografen, graveurs en uitgevers, kunsthistorische ontwikkelingen op kaarten enz.
Eveneens wordt aandacht besteed aan bijdragen over Nederlandse kaartenverzamelingen en bijzondere aanwinsten.

Lezers van
 Caert-Thresoor worden in elke nummer geďnformeerd over nieuwe literatuur en facsimiles en tentoonstellingen. Caert-Thresoor, dat voor het eerst verscheen in 1982, verschijnt vier maal per jaar.

Het tijdschrift heeft ongeveer 650 abonnees, voornamelijk in Nederland. Gewoonlijk bevat elk nummer twee of drie artikelen, besprekingen, nieuws en aankondigingen ('Varia Cartographica') en een overzicht van de recente literatuur en facsimile's. Alle bijdragen zijn in het Nederlands, artikelen gaan vergezeld van een samenvatting in het Engels.
 

Een jaarabonnement (vier nummers) kost normaal in Nederland € 30,00. (België € 32,00, overige Europese landen € 38,00 en buiten Europa € 42,00).
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 8,00.

Abonnementen en bestelling losse nummers:
Caert-Thresoor, Postbus 68, 2400 AB Alphen aan den Rijn.
T - 0172-444667
E - info@drukkerij-vis.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2013 © Biesbosch.nu