Biesbosch.nu

Magazine januari/februari 2008


 

Terug naar inhoudsopgave


Nieuws uit de Biesbosch
 

Uitzetten bevers. Copyright bezoekerscentrum Dordrecht.

Beverburcht weer bewoond
In het Beverbos bij het Bezoekerscentrum Dordrecht zijn twee bevers losgelaten.
Vanuit Natuurpark Lelystad zijn de dieren ondergebracht in een tijdelijke burcht.
Op dit moment wordt het Beverbos verbouwd, half mei gaat het open voor publiek.
Lees meer (pdf)

Wild zwijn. Copyright JohnvandenHeuvel/www.stockburo.nl

Wilde zwijnen in de Biesbosch
In de Oostwaard, aan de rand van de Biesbosch zijn drie Wilde zwijnen waargenomen. Hoe de dieren daar zijn gekomen is vooralsnog een raadsel.
Mogelijk zijn ze door jagers opgevoed en losgelaten.

Grondruil in de Biesbosch
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris De Jager van FinanciŽn hebben in Hank de overdracht van een grote landelijke grondruil ondertekend. Hiermee wisselden ondermeer vijf polders en andere gronden (totaal bijna 2000 ha) van eigenaar. Lees meer (pdf).

Moordplaat
De akte voor de overdracht van polder Moordplaat is gepasseerd. Hierdoor wordt Dienst Landelijk Gebied (DLG) eigenaar van deze polder. De tweede fase van het natuur- en veiligheidsproject Zuiderklip kan hiermee uitgevoerd worden. Uiteindelijk wordt het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Lees meer (pdf).

Nieuw (Biesbosch) boek
Willy Heeren heeft een tweede boek uit.
Na zijn debuut 'Gegijzeld in de naam van de staat' die zich voor een groot deel in de Biesbosch afspeelde heeft zijn volgende boek 'Op kamp in de tropen' wederom als locatie de Biesbosch. In ons volgende magazine meer over dit jeugdboek.

Vos versus Grauwe gans
Na onderzoek van Sovon in opdracht van Staatsbosbeheer en het NP is men tot de conclusie gekomen dat de vos de oorzaak is van het 'kort houden' van de overzomerende Grauwe gans.
Een conclusie die bij Biesbosch.nu al eerder was getrokken.
Zie artikel jan. 2006 (archief).

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu