Biesbosch.nu

Magazine november/december 2008


 

Terug naar inhoudsopgave
Het unieke getijdenriviertje het Wantij met zijn nog authentieke, natuurlijke oevers slingert zich een weg door bebouwd gebied op het Eiland van Dordrecht.
Dergelijke natuurlijke oevers maken dat zowel planten als dieren zich, ongestoord door bewoond gebied, van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen.
Onderin ligt de wijk de Staart en bovenste helft is de wijk Stadspolders (rechtsboven de N3).
 © Foto Henk van de Graaf
 

 

november 2008

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch magazine de volgende onderwerpen:

  • College B&W Dordrecht wil dat Stichting Het Wantij 'niets meer te zeggen of te willen heeft'.

  • Stichting daagt Ministerie LNV voor rechter

  • Geluid van heien in water kan dodelijk zijn voor vissen en vissenlarven

  • Donateurs gevraagd

College B&W Dordrecht wil dat Stichting Het Wantij ‘niets meer te zeggen of te willen heeft”
Een aantal van Dordrechts oudste bomen staan aan het Wantij. Copyright Henk van de Graaf.In wat niet anders uitgelegd kan worden dan ‘totaal misbruik van macht’ heeft het College van B&W van Dordrecht gekozen voor de tactiek van de verschroeide aarde in een poging  Stichting Het Wantij van de kaart te vegen. Een onafhankelijke kritische organisatie zoals de Stichting Het Wantij wordt niet getolereerd. Kritiek op de ontmanteling van ecologische waarden en het daarbij herhaaldelijk overtreden van de wettelijke zorgplicht is ‘not done’ in Dordrecht.

Het Dordtse college overschrijdt in het recente artikel van 19 november in AD/De Dordtenaar elke fatsoensgrens en toont daarmee z’n morele failliet. De rode draad Van dit artikel: hoe de Stichting Het Wantij uit te schakelen? Letterlijk wordt door de jurist dhr. Hol van de gemeente gezegd dat zijn eerdere pleidooi voor de rechtbank als doel had dat de Stichtingniets meer te zeggen of te willen heeft

De journalist van AD/de Dordtenaar weigerde het principe van hoor en wederhoor toe te passen zoals door het bestuur wel vaker is geconstateerd als het over de Stichting gaat. Het  gevolg is dat vele feitelijke onjuistheden zijn vermeld. Zo zou de Stichting wel 22 gerechtelijke procedures hebben gevoerd, dat zijn er echter vier. Het College heeft in deze krant vrij spel om de hetze tegen de Stichting voort te zetten. Lees verder het persbericht van de Stichting.
 
Lees voor nieuws over de gevoerde beroepsprocedure bij de rechtbank het volgende item in deze nieuwsbrief.
Lees ook het laatste item: De Stichting kan in deze barre tijden wel wat hulp gebruiken: wordt donateur!

Stichting daagt Ministerie LNV voor rechter
Het oostelijke deel van het Wantij zonder bebouwing. Copyright Henk van de GraafAfgelopen dinsdag 18 november diende voor de rechtbank Dordrecht het beroep van de Stichting Het Wantij tegen de door het Ministerie van LNV gegeven ontheffing en niet aangevraagde ontheffing voor diverse volgens de Habitatrichtlijn beschermde diersoorten zoals de bever, vleermuizen, de rivierrombout en de rivierprik. Ontheffing voor een ruimtelijke ingreep mag slechts gegeven worden als er geen alternatieven zijn en er een noodzaak is. Volgens de Stichting is er geen enkele noodzaak de brug over de Vlij te bouwen want zijn er genoeg alternatieven om het Wantijpark en het centrum per fiets te bereiken. Het in natuur en milieu gespecialiseerd advocatenkantoor Van der Biesen / Boesveld uit Amsterdam heeft dit in een bijzonder sterk betoog voor de rechtbank Dordrecht bepleit.

Het zal duidelijk zijn: de ontmanteling van het gebied zal met reuzenschreden versneld plaatsvinden als deze brug, gevolgd door nog twee bruggen, gebouwd zal worden. Als het aan de gemeente Dordrecht ligt is er in dit deel van de ecologische Wantijzone geen plaats meer voor deze dieren.

De rechter doet op z’n vroegst 24 december uitspraak.

Geluid van heien in water kan dodelijk zijn voor vissen en zeehonden.
Zware constructie voor brug over de vlij. Copyright Henk van de Graaf.Uit onderzoek van Imares, verbonden aan de universiteit Wageningen, blijkt dat het heien van betonnen palen in de Noordzee t.b.v. de bouw van windmolens dodelijk kan zijn voor bruinvissen, zeehonden en de larven van vissen. Het blijkt dat geluid zich onder water zeer ver en oorverdovend voortplant. Volgens de onderzoekers wel tot 200 DB!

Lees verder in het rapport van Imares:
http://www.resource-online.nl/home.php?r=1&id=2512

Vraag: hoe zou de bever zich gevoeld hebben tijdens de heiwerkzaamheden in de Vlij?

Donateurs gevraagd!
Stichting Het Wantij zet zich als enige onafhankelijke organisatie in Dordrecht in voor het behoud en herstel van de gehele ecologische Wantijzone, een onlosmakelijk organisch geheel met de Sliedrechtse Biesbosch. Gezien de vele aantastingen van dit gebied door de gemeente Dordrecht is veel tijd, standvastigheid, deskundigheid en stressbestendigheid van de bestuursleden en medewerkers een noodzakelijke voorwaarde om een verschil te kunnen maken.
Om dat vol te kunnen houden is naast uw morele steun ook geld nodig.

Zoals blijkt uit de gebeurtenissen in het eerste item van deze nieuwsbrief wil de gemeente Dordrecht niets liever dan de Stichting van de kaart vegen. Letterlijk wil het college bereiken dat de Stichting ‘niets meer te willen en te zeggen heeft’

Dit is niet nieuw maar nu wel voor het eerst zwart op wit vermeld zoals te lezen in AD/de Dordtenaar van 19 november (zie eerste item). Al jaren tracht het college de Stichting zwart te maken en te isoleren van anderen. Het gevolg is dat enkele organisaties of particulieren afhaken als donateur. Anderen geven hun donatie met het verzoek dat geheim te houden! Uiteraard voldoen we aan die wens!

U begrijpt: uw hulp is  nu des te harder nodig!
Het Wantij. Copyright Henk van de Graaf.U kunt dat doen door een bedrag over te maken op giro 1184050 ten name van: Stichting Het Wantij Dordrecht. Wilt u direct geïnformeerd worden door de Stichting, stuur ons dan ook uw emailadres via:  hetwantij@hotmail.com. Dat scheelt ons veel werk!
Mocht u uw donatie van de belasting willen aftrekken, geen probleem, de Stichting Het Wantij is door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling erkende instelling (ANBI) onder nr. 57741.


Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Voor meer actuele informatie zie: www.hetwantij.com
 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu