Biesbosch.nu

Magazine november/december 2008


 

Terug naar inhoudsopgave


Berichten uit de Biesbosch
 

Vissers op de Amer. Copyright Henk van de Graaf

Vissenbescherming
Onze hoofdredacteur heeft iets met vissen.
Hij heeft weer hoop op scholen zalm, spiering, fint, elft en een enkele steur in de benedenrivieren en de Biesbosch. Vissers melden ons dat ze dit jaar 25 zalmen in de Noord hebben gevangen
. Niet veel, maar het is een begin. Op de hoogte blijven?
Ga naar www.vissenbescherming.nl

PolderTurfzakken. Copyright Henk van de Graaf.

Zuiderklip, fase 1 afronden
Er heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden over het natuur- en veiligheidsproject de Zuiderklip. In dit reguliere overleg zijn drie besluiten genomen over de afronding van de eerste fase van het project en de verdere gang van zaken.
Lees meer (pdf).

Zeehond. Copyright John van den Heuvel.

Zeehond gespot
Een enkele keer komt er wel eens een zeehond voor in de Grote rivieren. Recentelijk stond er weer een bericht in de krant van een zeehond die ver het rivierengebied was binnengezwommen. Voordat de grote zeegaten werden afgesloten kwamen zeehonden vaak voor in de Biesbosch.
Lees hier meer... (archief)

Schoonebeker. Copyright schaapskudde Dordrecht.

Schaapskudde online
De Stichting Vrienden van Schaapskudde Eiland van Dordrecht is online. De stichting heeft ondermeer als doelstelling het bevorderen van ecologisch beheer van dijken en openbaar groen, waaronder de Biesbosch.

Meer info op
www.schaapskuddedordrecht.nl

Schotse Hooglander. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Jan en Ellie Saarloos wonen op een eiland in de Biesbosch. Ze runnen, als laatste boeren van de Biesbosch, een boerenbedrijf en houden ondermeer Schotse Hooglanders. Je kunt deze mooie beesten adopteren en op het eiland kamperen. Je kunt zelf je geadopteerde Hooglander bezoeken. Lees meer (pdf).

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 Biesbosch.nu