Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2009


 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuws uit het Biesboschmuseum


25-jarig jubileum Biesboschmuseum. Copyright Henk van de Graaf.

'Poontjes bakken' tijdens het 25-jarige jubileumfeest van het Biesboschmuseum.
Copyright Henk van de Graaf

 

25-jarig jubileum
Biesbosch Museum

Zo'n 2500 mensen wisten 6 juni de weg te vinden naar het Biesboschmuseum in Werkendam waar het 25-jarig bestaan van het museum werd gevierd.

De ochtend stond in het teken van de presentatie van een nieuw 'Biesboschboek' met de titel 'Nijet dan water ende wolcken'.
 
Het boek gaat over een commissie die in 1521-1523 onderzoek doet naar eigendommen in de ondergelopen Grote Waard (na de St. Elisabethsvloeden, 1421-1424).
25-jarig bestaan Biesboschmuseum. Copyright Henk van de Graaf.

 Valentine Wikaart overhandigt het boek
aan Brigitte van Haaften-Harkema.
 

 
De commissie probeert ondermeer te achterhalen wie er nog recht heeft op delen van het gebied die na opslibbing weer in gebruik werden genomen. De vertaling van dit document door Valentine Wikaart (archivaris van het Biesboschmuseum) levert zeer veel informatie op over de staat van het gebied in de 15de en 16de eeuw.
 
   

25-jarig bestaan Biesboschmuseum. Copyright Henk van de Graaf.

De schrijvers die meewerkten aan het boek; vlnr. Ies Zonneveld, Piet Martens, Hildo van Engen, Chris de Bont, Valentine Wikaart en Karel Leenders (fotograaf Hans Werther ontbreekt).
Copyright Henk van de Graaf

Vijf andere schrijvers (waaronder Ies Zonneveld en Karel Leenders) verzorgden in een aantal zeer onderhoudende artikelen voor aanvullende informatie en uitleg over het 16de-eeuwse document. Maar ook Hildo van Engen, Chris de Bont en Piet Martens (schrijver van het standaardwerk over de visserij op het voormalige Bergse veld; 'De zalmvissers van de Biesbosch') leverden belangrijke bijdragen aan het boek.
Fotograaf Hans Werther (geen onbekende in de Biesbosch) voorzag het boek van prachtig fotowerk.

Het eerste exemplaar van het boek werd door Valentine Wikaart uitgereikt aan  Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.
Na een aantal sprekers werd de presentatie afgesloten met een drankje en een hapje.

Buiten het museum was er een markt georganiseerd met oude ambachten, eet- en drinkkramen en kramen van (Biesbosch)organisaties waaronder Staasbosbeheer en de Historische vereniging Werkendam.

 ’s Middags traden het Shantykoor Biesbosch en het Havenkoor Vissershang op en waren er demonstraties van oude ambachten.
 
25-jarig bestaan Biesboschmuseum. Copyright Henk van de Graaf.
De bezoekers lieten zich, de ter plaatse gerookte vis en de uiteraard onvermijdelijke kruidenbittertjes prima smaken.

Gidsen verzorgden tochten met de fluisterboot 'Whisper' de Biesbosch en uiteraard konden de bezoekers gratis het museum bezoeken.

Al met al een zeer geslaagde dag en een prachtige mijlpaal voor het museum.
25-jarig bestaan Biesboschmuseum. Copyright Henk van de Graaf.


---------------------

Biesbosch: cultuur of natuur?

(en de kunst van het kijken)
 

Foto project Biesbosch. Copyright Altena College.

Eén van de foto's van het project Biesbosch: natuur of cultuur?

Het Altena College is een school voor vmbo-t, havo en vwo. De ruim 1200 leerlingen van het Altena College komen voornamelijk uit het land van Heusden en Altena. Dit gebied heeft centraal gestaan in de voorgaande fotografieopdrachten.
In samenwerking met het Biesbosch Museum is het project van dit jaar uitgewerkt en zijn de foto’s in het museum te bewonderen.

Voor het project zijn de begeleiders uitgegaan van de theorie van Howard Gardner, die beweert dat ieder mens kwaliteiten en talenten op verschillende gebieden kan hebben. Dit betekent dat men op sommige manieren meer intelligent is dan op andere.

De verschillende soorten intelligentie die hij onderscheidt zijn:
• verbaal/linguďstische intelligentie (woordknap)
• logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)
• visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
• muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)
• lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)
• interpersoonlijke intelligentie (mensknap)
• intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
• natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

De leerlingen hebben een test gedaan, waaruit hun persoonlijke kwaliteiten in verhouding naar voren zijn gekomen. Op basis van de uitkomsten van de test zijn de leerlingen in groepjes ingedeeld, met de opdracht vanuit hun specifieke intelligentie foto’s te maken binnen het thema van het project.

Als voorbereiding hebben de leerlingen een lezing gekregen van de kijkkunstenaar Michel Lafaille, die met behulp van concrete voorbeelden heeft laten zien wat goede foto’s zijn en hoe deze foto’s vanuit het perspectief van de verschillende intelligenties gemaakt zouden kunnen.

Het project mede mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

Bekijk hier het volledige fotoproject... (pdf, 3mb)
De expositie is tot eind augustus te bekijken in het Biesboschmuseum.
 

 

Biesbosch Museum Werkendam, Hilweg 2 4251MT Werkendam.
www.biesboschmuseum.nl  Tel: 0183 - 50 40 09.
Routebeschrijving

Openingstijden t/m 31 oktober: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu