Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2009


 

Terug naar inhoudsopgave

Land in zee
Dit boek had u nog tegoed. In het magazine van maart 2009 bespraken we het boek 'De beteugelde rivier'.
Deze keer 'Land in zee' van de zelfde hand; Wilfried ten Brinke.
De auteur is werkzaam bij Rijkswaterstaat en beschrijft in deze twee boeken uitputtend over de 'Watergeschiedenis van Nederland'. Het zijn zeer leesbare boeken vol illustraties, (lucht)foto's en kaarten. De boeken zijn in vlotte stijl geschreven en technische onderwerpen worden verhelderend uitgelegd.
Voor een ieder die meer wil weten over hoe Nederland leeft met water.
Henk van de Graaf

Voorkant boek Land in zee. Wilfried ten Brinke.

Advertorial

Land in zee
    (De watergeschiedenis van Nederland)
Wilfried ten Brinke

Over de auteur
Wilfried ten Brinke is senior-projectleider bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA.
Het RIZA is een specialistische dienst van Rijkswaterstaat die adviseert over, onder andere, rivierkundige vraagstukken in Nederland. Sinds 1994 geeft de auteur leiding aan rivierkundige studies die deels bij Rijkswaterstaat, deels bij technologische instituten en universiteiten worden uitgevoerd.

Over het boek (Tekst achterzijde)
En van de zeer vele illustratie in het boek. Land in zee. Wilfried ten brinke.Land in zee beschrijft in woord en beeld hoe Nederland is ontstaan. Van de geologische geschiedenis, via de eerste bewoners die voortdurend moesten sleutelen aan de waterhuishouding tot aan de waterbouwkundige wereldwonderen van de laatste eeuwen. Maar dit boek richt zich niet alleen op het verleden, het gaat ook in op de diverse toekomstscenario's, waaronder dat van Al Gore.
Een meeslepend verhaal, gelardeerd met talloze anekdotes. Bijvoorbeeld over de schipper die met zijn boot een gat in de dijk dichtte. En over de man die de deltawerken ontwierp en in n moeite door de Waddenzee droog wilde leggen.

Online bestellen...

 

Meer informatie en boeken: www.veenmagazines.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 Biesbosch.nu