Biesbosch.nu

Magazine maart/april 2009

Thomas van Heck. Kappertjes. Copyright Atelier Thomas van Heck.
 

Terug naar inhoudsopgave

De Beteugelde rivier
In deze en de komende boekenrubriek aandacht voor de boeken van Wilfried ten Brinke. De auteur is werkzaam bij Rijkswaterstaat en beschrijft in twee boeken uitputtend over de 'Watergeschiedenis van Nederland'. Het zijn zeer leesbare boeken vol illustraties, (lucht)foto's en kaarten. De boeken zijn in vlotte stijl geschreven en  technische onderwerpen worden verhelderend uitgelegd.
Voor een ieder die meer wil weten over hoe Nederland leeft met water.
Henk van de Graaf

Voorkant boek 'De beteugelde rivier'.

Advertorial (flaptekst)

De beteugelde rivier
    (Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Nederrijn -   Lek en IJssel in vorm)
Wilfried ten Brinke

Over de auteur
Wilfried ten Brinke is senior-projectleider bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA.
Het RIZA is een specialistische dienst van Rijkswaterstaat die adviseert over, onder andere, rivierkundige vraagstukken in Nederland. Sinds 1994 geeft de auteur leiding aan rivierkundige studies die deels bij Rijkswaterstaat, deels bij technologische instituten en universiteiten worden uitgevoerd.

Over het boek
Al sinds de Middeleeuwen zijn wij Nederlanders bezig onze rivieren te temmen. We klemmen ze tussen dijken, snijden bochten af, leiden ze om of veranderen ze in kanalen. De Rijn, bijvoorbeeld. Anders dan wij denken, kent de Rijn niet één enkele rivierloop, maar een ingewikkeld stelsel van vertakkingen die uitwaaieren over het gehele land. 

In De beteugelde rivier volgt Wilfried ten Brinke, werkzaam bij Rijkswaterstaat, deze riviertakken met behulp van prachtige luchtfoto's. Hij gaat uitvoerig in op de ingewikkelde processen die zich in de rivierbeddingen afspelen, en biedt zo een unieke, wetenschappelijke kijk op de rivieren die ons landschap bepalen en vormgeven.

Online bestellen...

 

Meer informatie en boeken: www.veenmagazines.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu