Biesbosch.nu

Magazine februari 2013


 

Terug naar inhoudsopgave

Tijdens het literatuuronderzoek van het project 'De Donkerslootse twisten' (zie elders in dit magazine) liep ik tegen een aantal zeer interessante boeken aan.
Niet alleen voor het onderzoek waren deze boeken onmisbaar maar ook voor het begrip van de lokale- en regionale situatie ter plaatse gaven deze boeken een schat aan informatie.
Gedurende de loop van de artikelreeks 'De Donkerslootse twisten' zal ik deze bijzondere boeken voor het voetlicht brengen. Ze behandelen met name de ontstaansgeschiedenis van het Benedenrivierengebied in het algemeen en die van de verschillende grote polders (Alblasserwaard, Riederwaard, Zwijndrechtse waard en de voormalige Grote of Zuid-Hollandse waard, nu Biesbosch, in het bijzonder).
Het zijn stuk voor stuk zeer leesbare boeken, meestal geschreven door historici of door kundige, locaal historisch onderzoekers en absolute aanraders voor de liefhebber!
Henk van de Graaf

Voorkant duizend jaar weer, wind en water in de lage landen.Duizend jaar weer wind en water
in de
Lage Landen


Jan Buisman
(onder redactie van A.F.V. van Engelen)

De boeken zijn rechtstreeks te bestellen via de website van de uitgever.
www.uitgeverijvanwijnen.nl

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2013 © Biesbosch.nu