Biesbosch.nu

Magazine februari 2013


 

Terug naar inhoudsopgave

Mirakelse moeilijkheden V
(Die vermaledijde bronnen)

Henk van de Graaf

In 2009 startte ik een onderzoek naar een opgedoken manuscriptkaart uit 1545. Om onderstaand 'mirakelse moeilijkheid' met betrekking tot het onderzoek te kunnen begrijpen is het zaak om eerst het artikel 'De Donkerslootse twisten' elders in dit magazine te lezen.

Tijdens het onderzoek naar het hoe en waarom van de kaart stuitte ik op een aantal problemen waar ik u graag deelgenoot van wil maken. Enerzijds wil ik u laten zien hoe historische onderzoek in zijn werk gaat en anderzijds hoop ik dat anderen mij weer op een spoor kunnen zetten.

Diepgaand historische onderzoek is vaak eenzaam werk. Ik zou graag zien dat er meer openheid en contact is tussen de mensen die bezig zijn met historische onderzoek. Het ontbreekt vaak aan vertrouwen en ik merk dat de oudere generatie vaak elkaars werk direct voorziet van negatieve commentaren in plaats van elkaar te ondersteunen. Met deze rubriek hoop ik iets op gang te brengen; meer uitwisseling van informatie tussen mensen die bezig zijn met de locale/regionale geschiedenis.
Historische publicatie, en dan met name de locale, is van niet onderschat belang. Het plaats de bewoners van het betreffende gebied in een historische perspectief en dat is in deze roerige tijden meer dan ooit nodig. 

Henk van de Graaf

Gorkumse Donkerslootkaart. Foto Geert Ouweneel.

Dat oude kerkhof

Leidse Donkerslootkaart. Copyright Univ. Leiden.

De kapel

Processtuk. Foto Henk van de Graaf.

De teksten

De Donkerslootse twisten
(440 jaar gesteggel en gekrakeel)
Henk van de Graaf
Die vermaledijde bronnen  

Soms wordt je er moedeloos van. Je weet zeker dat je er iets over gelezen hebt maar weet niet meer waarin. Herkenbaar voor (locaal) historisch onderzoekers.
Ongeveer vanaf de 19de eeuw werd er serieus onderzoek gedaan naar het verleden en verschenen de eerste belangwekkende onderzoeken op schrift. In de loop der tijd breidde het  zich gestaag uit tot de enorme hoeveelheid publicaties waaruit we vandaag de dag kunnen putten. Een uitstekende ontwikkeling zult u wellicht denken want je hoeft niet steeds zelf alles uit te zoeken. Helaas doen zich twee problemen voor met die vermaledijde oude bronnen.

Waar zitten ze
Als ik me voor het gemak even beperk tot mijn eigen onderzoeksgebieden; grofweg Donkersloot (Ridderkerk), Alblasserdam, Papendrecht en de Biesbosch dan zijn er een zeer groot aantal bronnen waaruit ik kan putten. Voor de duidelijkheid, ik spreek hier alleen over bronnen die op basis van onderzoek gepubliceerd zijn, niet over het ruwe materiaal wat nog in vele archieven op ontsluiting ligt te wachten.
Vooraf het echte onderzoek, dat wil zeggen voor dat ik begon aan de transcripties van vele processen, oorkonde en charters over Polder Donkersloot heb ik een jaar besteed aan bronnenonderzoek. Dit bronnenonderzoek behelst ondermeer boeken, tijdschriften, ,kranten, periodieken van (historische) verenigingen, wetenschappelijke publicaties van instituten, grote hoeveelheden manuscriptkaarten, archeologische informatie, indexen van archieven, genealogische bestanden, repertoria van archivarissen, internet en databases.
Na dit jaar van inventarisatie kon ik filteren wat er aan juiste informatie aanwezig was. Eén ding bleek duidelijk uit het literatuuronderzoek; veel publicisten schrijven elkaar na bij gebrek aan eigen onderzoek.

Geen bronvermeldingen
Soms kan een opmerking in een oud boekje je op het spoor zetten van iets belangrijks of begrijpelijk maken van iets wat je daarvoor niet snapte. Heel vervelend is echter dat deze oude schrijvers (moderne maken zich er overigens ook nog schuldig aan) meestal niet aan bronvermelding deden. Zelf een archivaris als Matthijs Balen die twee vuistdikke boeken schreef over de geschiedenis van Dordrecht vergeet regelmatig te melden waar zijn bronnen  (met soms zeer belangwekkende informatie) zich bevinden.
Een ander voorbeeld is M.W. Schakel, Hoogheemraad van de Alblasserwaard die veel materiaal uit het waterschapsarchief heeft doorgenomen. Hij heeft een aantal boeken gepubliceerd vol met verhalen waarin een schat aan informatie staat over de Alblasserwaard. Schakel doet echter aan geen enkele bronvermelding waardoor het haast onmogelijk is om e.e.a te verifiëren. Gelukkig komt Geert Ouweneel van de HVWA regelmatig op het archief in Gorkum en krijgen we zo nu en dan belangrijke transcripties van zijn hand.

Het zou prettig zijn als er een structurele oplossing zou komen voor die vermaledijde bronnen.
Een historisch, geografisch systeem waarin alles wordt samengebracht. Plaatselijke historische verengingen zouden ook meer openheid moeten geven door de grootte hoeveelheden materiaal die ze vaak bezitten online beschikbaar te stellen. Meestal begrijpen zij niet dat het plaatsen van alle genealogisch gegevens, fotobestanden van het dorp en de inwoners ed. op de website in alle opzichten positief werkt voor de vereniging. Niemand heeft tijd om (vaak alleen op zaterdagmorgen) te gaan zoeken in een lokaal archief en men kan iets rekenen voor een download of kopie.

Als dan straks alles online staat en iemand knoopt die hele vermaledijde bronnenhandel aan elkaar kan de toekomstige onderzoeker terecht in één database met trefwoorden en wordt een jaar aan zoeken naar bronnen veranderd in een jaar werken aan nieuwe bronnen.

Henk van de Graaf

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2013 © Biesbosch.nu