Biesbosch.nu

Magazine januari/februari 2009


 

Terug naar inhoudsopgave


Berichten uit de Biesbosch
 

IJsduiker. Copyright Jorit Vlot.

IJsduiker op de Nieuwe Merwede
Vogelaars in de Biesbosch en omgeving keken even raar op toen zij op zondagmorgen 30 november een IJsduiker in het vizier hadden. Deze ‘reuze zeeduiker’ is een ware zeldzaamheid in Nederland. Het is helemaal bijzonder dat deze vogel zo ver het binnenland ingewaaid is.
Lees meer... (pdf)

Polder Turfzakken. Copyright Henk van de Graaf.

Zuiderklip, fase 1 afronden
De eerste fase van het project Zuiderklip in de Brabantse Biesbosch is afgerond. De zuidelijke geul, die dwars door de voormalige landbouwpolders Turfzakken, Kwestieus, Lepelaar en de Plomp loopt, is inmiddels gereed.  
Lees meer (pdf).

Zeehond. Copyright Henk van de Graaf.

Nog meer zeehonden...
Berichten we de vorige keer over een gespotte zeehond in het rivierengebied, in de Dortenaar van 26 oktober stond een artikel waarin ook gewag werd gemaakt van zeehonden in en rond de Biesbosch.
Lees meer... (pdf)

of lees het artikel;
Z
eehonden in de Biesbosch... (archief)

Grienden Nieuwe Merwedepad. Copyright Henk van de Graaf.

Nieuwe kansen voor de griendcultuur
Naast biobrandstof blijkt er nog een andere interessante toepassing te zijn voor zgn. slieten. Deze takken, die worden geoogst van knotwilgen, blijkt een favoriet 'snack' te zijn van olifanten en giraffen.
Lees hier meer... (pdf)

Schoonebeker. Copyright schaapskudde Dordrecht.

Schaapskudde online
De Stichting Vrienden van Schaapskudde Eiland van Dordrecht is online. De stichting heeft ondermeer als doelstelling het bevorderen van ecologisch beheer van dijken en openbaar groen, waaronder de Biesbosch.
De stichting heeft een nieuwsbrief.
Meer info op www.schaapskuddedordrecht.nl

Schotse Hooglander. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

De laatste Biesboschboer
Jan en Ellie Saarloos wonen op een eiland in de Biesbosch. Zij zijn de laatste boer die nog actief is in de Biesbosch. Ze houden ondermeer Schotse Hooglanders. Je kunt deze mooie beesten adopteren en op het eiland kamperen. Je kunt zelf je geadopteerde Hooglander bezoeken.
Lees meer (pdf).

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu