Biesbosch.nu

Magazine januari/februari 2009


 

Terug naar inhoudsopgave

Column
De statusloze natuur
   Henk van de Graaf
 

Vertegenwoordigers van locale natuurorganisaties nemen steeds vaker plaats in gemeentelijke projectteams waarbij ze zeggen de natuurbelangen voorop te stellen. Vaak blijken ze uit te zijn op eigenbelang.
Daarnaast zijn ze regelmatig wars van samenwerking met verwante organisaties en weigeren gezamenlijk op te komen voor de belangen van de natuur. Er bestaat  vaak grote rivaliteit tussen deze clubs.

Watergeul gegraven naast de Watertoren/Oranjelaan Dordrecht. Copyright Henk van de Graaf.


Hoe is dit mogelijk? Zouden ze immers niet samen sterker staan in het behalen van hun doelstellingen?
Veelal blijkt dat haantjesgedrag, subsidiestromen, politieke ambities, puur eigenbelang of erger, gebrek aan inzicht hieraan ten grondslag liggen.
Als deze natuurclubs zich dan ook nog gaan bezighouden met politiek bedrijven of plaats nemen in ambtelijke projectteams is het hek helemaal van de dam.
De onafhankelijke meningsvorming neemt af en de druk op het compromis neemt toe.

Een voorbeeld hiervan zijn de Provinciale Landschappen. Ondersteund door aanzienlijke giften gaat er bij die clubs veel energie verloren aan bilateraal overleg  met overheid en bedrijfsleven. Als je hier veel tijd aan besteed word je vanzelf minder 'boos' en ondergraaf je je eigen onafhankelijkheid.
Je wordt langzaam onderdeel van een systeem en kan niet meer keihard strijd voeren voor je doelgroep. Het Zuid-Hollands landschap bijvoorbeeld, raakt hierdoor steeds verder achterop en ziet dat ondanks de inspanningen het Groene hart zienderoog wordt aangetast.

Een ander voorbeeld is de Stichting Natuur en Vogelwacht Dordrecht, niet onbekend met tegengestelde belangen (een zeer actieve knotploeg binnen de stichting die het met knotten verdiende geld niet wilde afstaan).
De inrichting van het oostelijk gedeelte van het Eiland van Dordrecht in het kader van De Nieuwe Dordtse Biesbosch zal de stichting geen windeieren leggen; ze nemen zelf deel aan de projectgroep en het clubgebouw staat midden in het te realiseren gebied.
De Stichting heeft daarnaast innige banden met de gemeente Dordrecht, ontvangt hiervan subsidies en leden van de stichting zijn actief in de locale politiek.
Het natuurwetenschappelijk centrum, verbonden aan de stichting neemt opdrachten aan van de gemeente Dordrecht, die de stichting hiervoor betaald. Hoe objectief zijn dan je rapporten en kun je nog voldoende kritisch zijn vraag ik me dan af?

Het valt niet mee onafhankelijk te blijven en vast te houden aan je primaire  uitgangspunten als je gelden van belanghebbende derden ontvangt en met iedereen in overleg wilt treden. Zo dien je vele heren en word je van je basisprincipes  losgeweekt; de natuur te beschermen in de ruimste zin van het woord.

Of neem het Biesboschcentrum Dordrecht. Mede overeind gehouden door een flinke subsidie van de gemeente Dordrecht (en chemiegigant Dupont de Nemours), weigert het centrum medewerking te verlenen aan collega-natuurbeschermingsorganisaties. Organisaties (niet altijd welgevallig bij de gemeente) wordt het neerleggen van een handtekeningenlijst op de balie van het centrum geweigerd. Ik vraag me dan af of je jezelf nog serieus kan nemen als natuureducatief centrum, lamgelegd als je bent aan het infuus van je broodheren.

En zo zitten de grote natuurbeschermingsorganisaties gevangen in het eigen gesponnen web van overleg met bedrijfsleven, politiek en bestuur.
Ondertussen wordt de wereld onder hun handen afgebroken.

Locale natuurbeschermers worden uitgelachen en weggehoond door de 'boekhouders' want dat is wat vele raadsleden tegenwoordig zijn, calculators, gek gemaakt door economie gedreven dadendrang, statusverhogende bouwlust en  scherp calculerend groenbeheer. Ondertussen kalft de groene leefomgeving in uw buurt steeds verder af.

Uit (door de gemeenten zelf uitgeschreven) enquêtes blijkt overigens steevast dat bewoners een groene leefomgeving de hoogste prioriteit geven. Maar natuur geeft de politicus blijkbaar weinig of geen status. We zullen zien hoelang dat nog voortduurt.

Henk van de Graaf
Papendrecht jan. 2009

Aanvullende informatie: reacties en commentaren op deze column zijn hier te lezen.

Reageer op dit artikel
Foto
© Henk van de Graaf

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu