Biesbosch.nu

Magazine november/december 2009

Spieringhoeve. Copyright Ernst van Dalen.
 

Terug naar inhoudsopgave

Van de redactie
Water, niets dan water, van boven en beneden, niets dan water.
En als we de 'weerologen' moeten geloven ontkomen we in de toekomst niet aan nog veel meer water in korte perioden.

De kroniekschrijver van de Tielse Kroniek schreef er reeds over;
"Er heerst in 1413 van Sint Jacob (25 juli) tot Sint Andries (30 november zo'n droogte dat er geen of nauwelijks regenbuien voorkwamen. Zelfs niet tot in september van het jaar daarop. Toen echter viel er van september tot 1 mei 1415 zoveel regen en was de waterstand zo hoog dat dat jaar precies het tegenovergestelde beeld van het voorgaande jaar gaf" aldus de Tielse Kroniek".

Oude kronieken staan vaak vol met verhalen over langdurige droogten en hevige perioden met regen. Het lijkt dus van alle tijden. Maar er is een belangrijk verschil. Langdurige regenval kon een direct gevaar opleveren voor de bevolking. De afwatering was nog niet altijd even goed geregeld en veel nattigheid betekende mislukte oogsten en koude in de vaak armoedige woningen. Daarnaast bestond er gevaar voor overstroming wat voor het toch al zompige en verzadigde land weer nieuw leed en ellende veroorzaakte.

Wij zijn, in onze drooggemalen polders en verwarmde, tochtvrije  huizen, langdurige regens weer snel vergeten terwijl men vroeger de ellendig perioden uitvoerig optekende in de analen. Het verschil is dat wij er niet zoveel van merken. Er behalve misschien een slecht humeur weinig last van ondervinden. En daar schuilt nu het gevaar. Langdurige, hevige regenval, hoog water in de rivieren en een zompig en verzadigd land is nog steeds niet zonder gevaar, ook in deze moderne tijd met hoge dijken en krachtige gemalen. Dat is een les die we kunnen leren uit de oude kronieken, maar hopelijk nooit meer in het echt zullen leren kennen.

Veel kijk en leesplezier

Redactie Biesbosch.nu

Reageer op dit artikel

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 Biesbosch.nu