Biesbosch.nu

Magazine november/december 2009

Spieringhoeve. Copyright Ernst van Dalen.
 

Terug naar inhoudsopgave


Berichten uit de Biesbosch
 

Biesbosch. Copyright Henk van de Graaf.

Europa steunt de Biesbosch
Aan het Nationaal Park de Biesbosch en het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch is een Europese subsidie toegekend voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme.
Lees het persbericht...(pdf)

Copyright Henk van de Graaf.

Paling en pcb's
Het palingbestand staat flink onder druk, maatregelen worden getroffen. Voor wie er toch aan denkt een paling te verschalken dit bericht.
Lees meer... (pdf)

Copyright Henk van de Graaf.

Hooglander overleden door spijkers
Zwerfval is een probleem voor dieren. Ze kunnen er in stikken en eenmaal in de maag zorgen ze vaak voor een langzame en pijnlijke dood. Zo ook bij een Schotse Hooglander.
Lees meer...

Wantij en Noordboven Polder. Copyright Henk van de Graaf.

Robuuste verbindingen
Klimaatsveranderingen zorgen voor migratiestromen van planten en dieren. Verbindingen tussen natuurgebieden blijken belangrijke 'stepstones' in het migratieproces.
In de Biesbosch denken we dan met name aan de functie van het Wantij.
Lees meer...

Schoonebeker. Copyright schaapskudde Dordrecht.

Schaapskudde online
De stichting Vrienden van Schaapskudde Eiland van Dordrecht heeft ondermeer als doelstelling het bevorderen van ecologisch beheer van dijken en openbaar groen, waaronder in de Biesbosch. Blijf op de hoogte over het wel en wee van de kudde.
www.schaapskuddedordrecht.nl

Schotse Hooglander. Copyright Henk van de Graaf.

De laatste Biesboschboer
Jan en Ellie Saarloos wonen op een eiland in de Biesbosch. Zij zijn de laatste boer die nog actief is in de Biesbosch. Ze houden ondermeer Schotse Hooglanders. Je kunt op het eiland overnachten en de Hooglanders bezoeken. Meer op;
www.biesboschhoeve.nl

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 Biesbosch.nu