Biesbosch.nu

Magazine november/december 2008


 

Terug naar inhoudsopgave

Archeologie van een Deltastad
Herbert Sarfatij

 

Advertorial

Voorkant boek Herbert Sarfatij. Archeologie van een deltastad.

Voorkant boek

Huis van Scharlaken. Aert Schouman rond 1744.Archeologie van een Deltastad
Herbert Sarfatij

De stad Dordrecht bestaat meer dan achthonderd jaar. Het was de eerste stad in Holland en eeuwenlang de voornaamste stad van het gewest. Een deel van de middeleeuwse geschiedenis is in de bodem terechtgekomen. Archeologisch onderzoek maakt het mogelijk om dat weer zichtbaar te maken.

Dit boek gaat over een reeks opgravingen in het oudste deel van de binnenstad, de Poortzijde. De aanwezigheid van diepgaande grondwerken met daarin opgenomen indrukwekkende houtconstructies heeft een heel nieuw beeld over het ontstaan van deze deltastad gegeven.
De tientallen bakstenen huizen die opgegraven konden worden, weerspiegelen in hui uiterlijke vorm de bloei van deze voorname middeleeuwse handelsstad.

Het onderzoek bleek daarnaast een nog wijdere strekking te hebben. Het kan nu ook gelden als een goed voorbeeld voor de middeleeuwse verstedelijking van onze delta waaruit de grote bloei van Holland in latere tijd is voortgekomen. Daarmee geeft dit boek niet in de laatste plaats een verrassende relatie van archeologie met geschiedenis weer.

Opgraving. Herbert Sarfatij.In het boek worden de grondwerken, houtconstructies en huisplattegronden beschreven en in foto en tekening weergegeven. De ontwikkeling van een complete stadswijk komt daardoor tot leven.
Tal van kaarten en aanzichten van de stad verluchten het geheel.
Bijlagen maken het mogelijk om zelf verder in de resultaten van het onderzoek door te dringen en uitgebreide registers maken dit boek zeer toegankelijk.
Hiermee is Archeologie van een deltastad, opgravingen in de binnenstad van Dordrecht een bijzonder rijk boek geworden.
 

Het boek is verkrijgbaar via: www.matrijs.com
Prijs 49.95

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 Biesbosch.nu