Biesbosch.nu

Magazine november/december 2007

Terug naar inhoudsopgave


Veel waterplanten in de Biesbosch
 
Jacques van der Neut
 

De afgelopen maanden was er in de Biesbosch sprake van een explosieve ontwikkeling van allerlei soorten waterplanten zoals schedefonteinkruid, kleine egelskop, rivierfonteinkruid en gele plomp.
Pijlkruid, normaal in poldersloten groeiend, werd ook buitendijks gevonden. In augustus werd er zelfs massaal groeiend groot nimfkruid aangetroffen, een nieuwe soort voor het waterrijke krekengebied.

Groot nimfkruid. Copyright Jacques van der Neut.
Groot nimfkruid


De 'oude Biesbosch'
In de ‘oude’ Biesbosch, die van voor 1970, kwamen amper waterplanten voor.
Door de grote getijdenverschillen was dat niet mogelijk. Na de ingebruikname van de Haringvlietsluizen op 2 november 1970 viel een groot deel van het tij weg en verminderden de stroomsnelheden aanmerkelijk. Vanaf die tijd ontstond er geleidelijk een gunstiger milieu voor waterplanten.
Onlangs vonden medewerkers van Rijkswaterstaat in het Spijkerboor stukjes groot nimfkruid. Nieuwsgierige boswachters van het Staatsbosbeheer gingen kort daarop op onderzoek uit en vonden deze nieuwkomer massaal in het Slootje van St. Jan, het Spijkerboor en in de Aakvlaai. Gezien de grootte van de groeiplaatsen, in sommige gevallen bestonden die uit vele honderden vierkante meters, moet deze soort er al langer voorkomen maar is op de een of andere manier onopgemerkt gebleven. Misschien is de ondergedoken leefwijze daar debet aan.

Groot nimfkruid is een verticaal groeiende, ’s zomers bloeiende waterplant die enige centimeters tot enkele meters lang wordt. De ‘cactusachtige’ bladeren zijn bochtig en stekelig getand. De stengels hebben een brosse structuur en breken makkelijk. Waar met buitenboordmotoren over de (buitendijkse) groeiplaatsen wordt gevaren is dat duidelijk te zien. Overal drijven stukjes afgebroken blad of stengel. Ondanks intensieve zoekacties werd groot nimfkruid niet in of langs de Nieuwe Merwede gevonden.
Het voorkomen van groot nimfkruid lijkt dus beperkt te zijn tot de Brabantse Biesbosch. Van de ongeveer veertig soorten nimfkruid komt een viertal in de noordelijke helft van Europa voor. Alle vier hebben ze op basis van fossielvondsten vroeger – ook nog nà de laatste ijstijd – een ruimere verspreiding gehad dan tegenwoordig; hun areaal is aan het inkrimpen.

Rivierfonteinkruid. Copyrights Jacques van der Neut.

Rivierfonteinkruid groeit massaal in de kreken.
 
Copyright Jacques van der Neut.

Welkome voedselbron
Waterplanten vormen voor veel watervogels een welkome voedselbron. Zo zijn foeragerende knobbelzwanen tuk op het massaal voorkomende schedefonteinkruid. Het is de sneeuwwitte vogels dan vooral te doen om de sterk vertakte wortelstok, waaraan zich de knolvormige overwinteringsorganen (‘wortelknolletjes’) bevinden.
De stengels van het schedefonteinkruid, die enige meters lang kunnen worden, zijn vooral naar boven toe sterk vertakt, wat vaak een ‘bezemachtig’ geheel oplevert.

Bij andere soorten waterplanten zoals kleine egelskop, pijlkruid en aarvederkruid valt het op dat er niet of nauwelijks sprake is van bloei. Blijkbaar zorgen factoren zoals zuiging, golfslag en getijden voor te veel dynamiek. Een optimale bloei in rivierwater is zodoende niet mogelijk. Rivierfonteinkruid vormt echter een uitzondering.
Deze waterplant groeit en bloeit massaal in kribvakken, in de stroomluwte van eilanden, in doodlopende kreken en achter stenen glooiingen. Hier is sprake van een weelderig vegetatiedek. Niet alleen de zwanen houden hiervan, maar ook libellen zoals weidebeekjuffer, grote keizerlibel, gewone oeverlibel en grote roodoogjuffer maken er dankbaar gebruik van om hun eieren op af te zetten.
Een groot aantal kreken bood de indruk van een openluchtaquarium, compleet met scholen zwemmende vis. Prachtig om overheen te roeien of te kanoën. Natuurliefhebbers waren met dit groene decor uiteraard bijzonder in hun nopjes. Voor gebruikers van buitenboordmotoren was het iets minder. Hun schroeven raakten snel verstrikt in de plantenbrei en dat veroorzaakte vervolgens weer problemen met de koeling.

Nieuwe soort
Waterteunisbloem.  Copyrights Jacques van der Neut.In september 2007 werd er op diverse locaties in de Kort en Lang Ambacht en de Ruigten bezuiden de Perenboom, een natuurontwikkelingsgebied op het Eiland van Dordrecht, waterteunisbloem
(Ludwigia grandiflora)
gevonden.
Deze waterplant, een exoot uit Zuid-Amerika, bloeit met opvallend gele bloemen en is een nieuwe soort voor de Biesbosch.

Waterteunisbloem is in tuincentra te koop als vijverplant, maar blijkbaar voelt die zich ook thuis in het stilstaande water van het natuurontwikkelingsgebied. Op sommige plaatsen in Nederland is hij al met vrachtwagens vol afgevoerd, nadat hij sloten en vaarten volledig had overwoekerd. De vraag is of de plant zich zal handhaven, als de kreken straks onder invloed van eb en vloed komen te staan.
 

Reageer op dit artikel


Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2007 © Biesbosch.nu