Biesbosch.nu

Magazine november/december 2007

Copyright erven Thomas van Heck.
 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Weg met de natuurontwikkeling
   Henk van de Graaf
 

Ruigte bezuiden de Pereboom met op de voorgrond het gemaal. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlIk zou wel eens willen weten wat beleidsmakers bedoelen als ze het hebben over 'natuurontwikkeling'.

Bij het begrip 'natuurontwikkeling' denk
ik aan het creŽren van omstandigheden waarin de flora en fauna wereld zich optimaal kan ontwikkelen. Inmiddels ben ik echter uit deze idyllische droom geholpen. In de Biesbosch is er eerder sprake van het omgekeerde.

Als voorbeeld noem ik de polders
Kort- en Lang Ambacht en de Ruigten bezuiden de Perenboom in de Sliedrechtse Biesbosch.

Na de kleiwinning om de dijken te verhogen zijn de landbouwpolders in handen gekomen van BBL (een landbouworganisatie die gronden beheert voordat ze worden overgedragen). Vervolgens werden er in de polders in het kader van de 'Ruimte voor de rivier projecten' kreken in de polders gegraven waarna het beheer werd overgedragen aan Staatsbosbeheer. Daarna werd het gebied lange tijd aan zijn lot overgelaten. Het uiteindelijke doel; aansluiting op de rivier de Boven Merwede werd om diverse redenen uitgesteld (ondermeer omdat eerst alle kreken in de Sliedrechtse Biesbosch moesten worden gesaneerd).

Omdat de polders al die tijd niet meer bemalen werden, ontstond er een soort binnenmeer. In het kraakheldere regen- en kwelwater kwam een bijzondere flora en fauna wereld tot stand. Een waterwereld van ongekende kwaliteit.
Water- en moerasplanten, ongewervelde soorten, vissen, amfibieŽn en daar weer op foeragerende vogelsoorten, vonden er ideale condities.

Na de polders lange tijd in deze staat te hebben gelaten, was het moment aangebroken om de gaten in de dijken te maken en het rivierwater in te laten.
Omdat er echter elektriciteit- en waterleidingen moesten worden verlegd werden de polders voor een groot deel (tijdelijk) drooggemalen. Deze beslissing had zeer vergaande consequenties.


Ik vraag me af of men zich wel gerealiseerd heeft dat, met het opnieuw bemalen van de polders, er in een paar dagen tijd een complete waterwereld om zeep zou worden geholpen? Hebben de beleidsmakers geweten dat de voormalige polders in een paar dagen het aanblik zouden krijgen van een enorm sterfhuis.
Een mortuarium waar reigers, meeuwen en lepelaars zich tegoed deden aan alles wat achterbleef in de poelen? En dat al die andere miljoenen organisme zouden creperen op de drooggevallen slikbanken?

'Ik had in mijn naÔviteit bedacht dat er langzaam rivierwater in de polders zou worden ingelaten en dat de waterwereld de tijd zou krijgen om zich hieraan aan te passen'.

Dat de natuur een wereld van leven en dood is weet ik als geen ander, maar we hoeven het niet te overdrijven. Het duurt jaren voor je deze massale vernietiging (ethisch gezien) gecompenseerd hebt.

Ik zou ook wel eens willen weten of er wel voldoende supervisie is over deze projecten. Waarom er geen tijdspad gevolgd wordt waarbij de schade aan flora en fauna zoveel mogelijk beperkt blijft.

Kortom: ik zou willen weten of ze dit proces in het kantoor van Staatsbosbeheer
op Lijnoorden nog steeds 'natuurontwikkeling' noemen?

Reageer op dit artikel

Tekst Henk van de Graaf.
Foto
© HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2007 © Biesbosch.nu