Biesbosch.nu

Magazine herfst 2010


 

Terug naar inhoudsopgave

De boerinnen van de Biesbosch 
Hannie Visser-Kieboom

Met de voortschrijdende plannen over de ontpoldering van de Noordwaard, wordt de Biesbosch langzaam aan steeds verder ontvolkt. De boeren trekken weg naar elders of stoppen met hun bedrijf. Met het vertrek van de boeren, verdwijnen uiteraard ook de boerinnen. Speurend in de historie is er over hen eigenlijk niet zoveel terug te vinden. In 1937 wordt in de Biesbosch een afdeling van de bond van Plattelandsvrouwen opgericht. De afdeling Biesbosch, later aangevuld met Werkendam, is recent opgeheven. Zij vieren nog wel hun 70 jarig bestaan in 2007.

Boerin Bets Baelde-Elshout (1921) wordt lid in 1949, direct na haar huwelijk met een Biesboschboer. In die tijd komt de bond nog bij elkaar in het Biesbosch-schooltje, iedereen neemt zijn breiwerkje mee naar de ontmoetingsavonden, zo vertelt Bets bij de viering van het 70-jarig jubileum. Later trekt de bond naar Werkendam en reizen de Biesboschboerinnen met de bus naar het dorp. Het archief van de bond is recent geschonken aan het Biesboschmuseum.

Amaliahoeve. Copyright Historische vereniging Werkendam.Een andere Biesboschboerin is Marie Brooijmans-de Schutter (1915-?) wordt geboren in Dinteloord en huwt in 1939 met Adriaan Brooijmans. Zij vestigen zich op de Amaliahoeve op de Zuiderklip in de Biesbosch, samen krijgen ze tien kinderen. Het tiende kind heeft zijn vader echter nooit gezien, op 30 augustus 1951 wordt hij getroffen door de bliksem en was op slag dood. Marie is dan zwanger van haar tiende kind. Ondanks de dood van haar man blijft ze tot 1968 op de Amaliahoeve wonen, totdat haar oudste zoon het roer overneemt.
Haar levensverhaal wordt opgetekend door weekblad Libelle en is indirect de aanleiding van een bezoek van koningin Juliana op 2 juni 1967 aan deze dappere vrouw. (Bron: het Biesboschboek van Wim van Wijk).

Copyright Historische vereniging Werkendam.

De 'oud Biesbosch boerinnen' Truus Groeneveld-Damminga en Teuni Burgers
Copyright Historische vereniging Werkendam

Nog een meer bekende Biesboschboerin was Truus Groeneveld-Damminga (1922-2006). Ook deze boerin verliest haar man op jonge leeftijd in 1967. Ook zij blijft op de boerderij op de Dooiemanswaard wonen om het werk van haar man voort te zetten. Naast de boerderij ziet ze toch ook kans om zich bestuurlijk in te zetten. Zo is ze in 1978 de eerste vrouw die wordt gekozen in het bestuur van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.
Twaalf jaar lang blijft ze lid van het bestuur, ook is ze lid van de Werkendamse gemeenteraad van 1983-1990, maar bijvoorbeeld ook voorzitter van de vrouwengroep Sola Gratia in Werkendam. Tevens heeft ze zich volop ingezet voor de komst van het Biesboschmuseum. Naast de bestuurlijke taken heeft ze nog een ander talent, ze kan goed borduren. Zo maakt ze eens een borduurwerk van het wapen van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Het is opgeborgen in het archief van het Biesboschmuseum, na de opheffing van het Hoogheemraadschap.

Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 Biesbosch.nu