Biesbosch.nu

Magazine september 2011

Half vergaan remwerk. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuws uit het Biesbosch Museum


Copyright Adrie Stam
Schilderij van de Ruigten bezuiden den Peereboom.
Copyright Adrie Stam

Uitbreiding Biesbosch Museum

De bedoeling is dat het Biesbosch museum in Werkendam eind 2012 fors verbouwd gaat worden. Voor de plannen is € 2,1 mln. nodig.

Er verrijzen vier nieuwe paviljoens op het toekomstige museumeiland. De verbouwing gaat naar verwachting 1,8 miljoen euro kosten, voor de inrichting is nog eens drie ton nodig. De zoektocht naar geldschieters is vrijdag 21 mei j.l. van start gegaan toen de voorzitter van het Biesbosch Museum, Douwe Altena, de eerste brochure uitgereikt heeft aan de heer J.K. van Oord, directeur van Merweoord en voorzitter van het comité van aanbeveling. In dit comité hebben verder plaatsgenomen: Mevr. Drs. C.G.J. Breuer, burgemeester van Werkendam, de heer J. Heijkoop, voorzitter van Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch en de heer D.C.H. Verheijen, directeur van Parkschap de Biesbosch.

Van de in totaal benodigde 2,1 miljoen is inmiddels een bedrag van 6 ton bijeengebracht.

De uitbreiding van het museum gaat plaatsvinden op het nieuw te realiseren museumeiland. In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt een gedeelte van de Noordwaard ontpolderd. De ontpoldering behelst het afgraven van dijken, om op bepaalde plaatsen in- en uitstroommogelijkheden te creëren tussen de Nieuwe Merwede en het Hollands Diep. Hierdoor wordt het museum in de toekomst geheel omringd door water. De bezoekers kunnen het museum op het museumeiland straks via twee bruggen, van 95 en 65 meter, bezoeken.

De vier nieuwe paviljoens krijgen straks allemaal hun eigen functie en gaan twee verdiepingen tellen. Het entreepaviljoen gaat het bezoekerscentrum, de museumwinkel en het VVV-agentschap huisvesten. Het multifunctionele paviljoen kan gehuurd gaan worden voor o.a. vergaderingen en bijeenkomsten; het expositiepaviljoen “Biesbosch Galerie” wordt bestemd voor wisselexposities van kunstenaars. Het kantoorpaviljoen gaat naast kantoorfunctie straks plaats bieden aan het documentatiecentrum en mogelijk ook aan Staatsbosbeheer. De bedoeling is dat de bestaande horecavoorziening eveneens een metamorfose ondergaat en dat het gehele gebouw straks verwarmd wordt door aardwarmte. Het bezoekers aantal van het Biesbosch Museum is nog steeds stijgende, waren dat erin 2007 slechts 29.000, afgelopen jaar waren het er 37.500 en de verwachting is dat het aantal bezoekers na de realisatie van de ontpoldering van de Noordwaard op zal lopen naar 50.000.

Expositie van  olieverf schilderijtjes in het Biesbosch Museum. (sept-okt 2011).

Sliedrechter Adrie Stam heeft een veertigtal schilderijtjes op A4-formaat opgehangen in de  koffiecorner van het museum.

Adri vertelt zelf hoe hij tot het schilderen kwam.

Copyright Adrie StamMijn naam is Adri stam geboren in 1941 te Sliedrecht, waar al heel snel mijn liefde voor het water en later de Biesbosch gewekt werd. Na de lagere school, waar mijn eerste schilderijtjes in waterverf ontstonden, kwam ik in Gorinchem op de Ambachtschool, afdeling schilderen terecht. Hierna volgde in de avonduren de opleiding voor Leerling, Gezel en Vakbekwaamheid schilderen. In deze periode is mijn eerste werk in olieverf ontstaan, gestimuleerd door mijn neef Gerard Stam (kunstschilder) en mijn toenmalige leraar Ad de Keijzer.
Maar het liep iets anders, overdag werken als huisschilder onderandere voor monumentenzorg in Museum van Gijn en ’s avonds naar Rotterdam voor de leraren opleiding. Zo kwam ik na 15 jaar schilderen in de Wis en Natuurkunde terecht. De liefde voor de Biesbosch zowel de Brabantse als de Sliedrechtse is me steeds bij gebleven. Met het bereiken van de VUT- leeftijd heb ik de draad weer op gepakt en ben tot nu toe weer heel veel in de Biesbosch te vinden.
Dat levert een grote hoeveelheid dia’s en foto’s op. 

Copyright Adrie StamNa de stimulans van mijn vrouw en kinderen van “Adri “of “Pa ga weer eens schilderen” heb ik mijn penselen weer op gezocht. We hebben een “Atelier de Vliering” in gericht en hier komt nu op A4 formaat de Biesbosch in olieverf tot leven.
Dit A4 formaat is voor mij een hoofdzaak, want zo pas ik net onder de nokbalk. De gekozen onderwerpen zijn divers of het nu een holle boom- een wijds uitzicht of een kreek is waar je net, of net niet door kan, de Biesbosch is en blijft boeiend in al zijn facetten. Als beeldende toelichting een kleine greep uit wat Biesbosch werk in olieverf.
Adri Stam.

Tweede fluisterboot
Het museum beschikt over een tweede fluisterboot genaamd La Silence.
De boot is uiterlijk qua afmetingen even groot als de Whisper; hij is van binnen anders ingericht. Mensen zitten tegen over elkaar en er is catering op mogelijk.
Voor deze boot zijn, samen met een aantal ondernemers in en rond de Biesbosch een aantal aantrekkelijke arrangementen ontwikkeld.

Hieronder de nieuwe arrangementen in pdf:
Arrangement Biesbosch Museum / Melk-Drive
Arrangement Biesbosch Museum / Biesboschhoeve
Arrangement Fluistervaren

 

Biesbosch Museum Werkendam, Hilweg 2 4251MT Werkendam.
www.biesboschmuseum.nl  Tel: 0183 - 50 40 09.
Routebeschrijving

Openingstijden t/m 31 oktober: Maandag 13.00 - 17.00 uur.
 Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu