Biesbosch.nu

Magazine september 2011

Half vergaan remwerk. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

Tijdens het literatuuronderzoek van het project 'De Donkerslootse twisten' (zie elders in dit magazine) liep ik tegen een aantal zeer interessante boeken aan.
Niet alleen voor het onderzoek waren deze boeken onmisbaar maar ook voor het begrip van de lokale- en regionale situatie ter plaatse gaven deze boeken een schat aan informatie.
Gedurende de loop van de artikelreeks 'De Donkerslootse twisten' zal ik deze bijzondere boeken voor het voetlicht brengen. Ze behandelen met name de ontstaansgeschiedenis van het Benedenrivierengebied in het algemeen en die van de verschillende grote polders (Alblasserwaard, Riederwaard, Zwijndrechtse waard en de voormalige Grote of Zuid-Hollandse waard, nu Biesbosch, in het bijzonder).
Het zijn stuk voor stuk zeer leesbare boeken, meestal geschreven door historici of door kundige, locaal historisch onderzoekers en absolute aanraders voor de liefhebber!
Henk van de Graaf

Een stijgende stand met zinkend land
(Waterbeheersingssystemen in polder Nieuw-Reijerwaard
(1441 - 1880)
Bertus Wouda

Anders dan vele andere geschriften die gaan over de waterbeheersingssystemen van het Hollandse veen-polder gebied heeft Bertus Wouda ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de sociaal-economische achtergronden die bij het beheer van een polder als de Nieuw-Reijerwaard speelde. Daarmee krijgen we een gedetailleerd inzicht in hoe men vanaf de late middeleeuwen tot in de 19de eeuw het polderbestuur regelde.
De vele beschrijvingen van de lokale situatie in beeld en woord maken dit boek tot een 'must' voor hen die bezig zijn met historie.

Voor het eerst legt Wouda bloot hoe een aantal individuele stedelingen bereid waren in bedijkingen te investeren. Agrarische opbrengsten in andere polders hadden aangetoond dat investeringen in vruchtbare gronden winstgevend was.
De opkomende klasse van Dordtse kooplieden wilden dan ook (geholpen door de hoge graanprijzen) wel investeren in dit bedijkingproject.

De steeds wisselende belangengroepen, die in verschillende perioden iets te zeggen hadden, of wilde hebben over het beheer van de polder komen aan bod; van de eerste bedijkers, naar de plaatselijke ingelanden en de Dordtse notabelen.

Deze studie en scriptie van Bertus Wouda, waaraan hij 9 jaar heeft gewerkt, ligt in het verlengde van publicaties als die van W.H. van Bilderbeek en L.F. Teixeira de Mattos. Zij het dat het hier specifiek om een afgebakend gebied gaat.
In het zeer leesbare boek met prachtige illustraties zijn een groot aantal verhelderende kaarten opgenomen die de (waterstaatkundige) situatie in en rondom de polder Nieuw-Reijerwaard uitstekend in beeld brengen.

Rest nog te zeggen dat wat voor Nieuw-Reijerwaard geldt, in meer of mindere mate ook voor andere bedijkingsprojecten, inpolderingen en ontginningen in het Hollands-Utrechts veengebied van toepassing is. De overzichtelijke en analytische wijze waarop Bertus Wouda het aangepakt heeft verdient navolging. Wie volgt?
 


Meer over dit boek of direct bestellen...

Uitgeverij Verloren

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 Biesbosch.nu