Biesbosch.nu

Magazine september 2011

Terug naar inhoudsopgave


Boek over 'wentelwilgen' en 'wave dieback' in de Biesbosch  
 
Jacques van der Neut
Wilgenbos. Copyright Jacques van der Neut.
 

Momenteel wordt er in de Biesbosch nog maar weinig griend beheerd. Het merendeel van de grienden is veranderd in weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen.

Toen de griendhandel in elkaar stortte waren de ecologen zeer benieuwd naar de toekomst van de voormalige hakgrienden. Hoe zouden die zich gaan ontwikkelen? Ontstaan er wellicht mogelijkheden voor hardhoutooibossen met eiken en beuken of juist niet? Zouden andere boomsoorten zich er spontaan vestigen? Over de aanblik van de huidige wilgenbossen heeft iedereen  een mening. De een beschouwt het als een ‘verzameling netels’ de ander komt niet verder dan een ‘in elkaar gewaaide zooi’. De natuurwetenschappelijke waarde van deze groene jungle is tot dusver echter sterk onderschat. Reden voor Eddy Weeda en Rienk-Jan Bijlsma van het onderzoeksinstituut Alterra om samen met Jacques van der Neut en Han Sluiter van Staatsbosbeheer een boek over bosontwikkeling in de Biesbosch uit te brengen. De titel van het boek luidt ‘Het nieuwe Biesboschbos; van griend naar wentelwilgen en getijmoeras’ en verschijnt in de loop van 2011.

Wilgenbos. Copyright Jacques van der Neut.

Zogenaamde 'windworp'. Op de kluit van de omgewaaide boom groeit weer van alles.
© Jacques van der Neut

Het boek beschrijft onder meer de spontane ontwikkeling van de bosstructuur van de Keizersdijk in de periode 1986-2008. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het populierenbos in de Huiswaard (met getijdenwerking) beschreven en vergeleken, met het (omkade) populierenbos van polder Stededijk. In de afgelopen jaren toonden de wilgenbossen in de Biesbosch souplesse. Wentelwilgen, wilgen die omwaaien en vervolgens meerstammig doorgroeien, zorgen thans voor een boeiende wedergeboorte van de aloude grienden. De structuur van de huidige wilgenbossen ‘lokt’ bovendien onverwachte (broed)vogelsoorten zoals boomklever en appelvink. De schrijvers besteden ook aandacht aan het fenomeen wave dieback, waarbij opgaande bomen veelal langgerekte, open ruimtes omsluiten. Tot op heden was dit verschijnsel alleen bekend in bossen op berghellingen of langs de kust die zijn blootgesteld aan een overheersende windrichting.

Wilgenbos. Copyright Jacques van der Neut.

De natuurwetenschappelijke waarde van wilgenbossen is tot dusver sterk onderschat.
© Jacques van der Neut

 

Reageer op dit artikel of Ga naar de weblog van Jacques

Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2011 © Biesbosch.nu