Biesbosch.nu

Magazine september/oktober 2009

Noordwaard. Copyright Jacques van der Neut.
 

Terug naar inhoudsopgave

De Biesbosch op de kaart   
Hannie Visser-Kieboom

Kaart van de Beverstaart. Copyright Historische vereniging Werkendam.De stroom kaarten van de Biesbosch is schier eindeloos. Waarschijnlijk is er geen gebied in Nederland dat door de eeuwen heen zo aan verandering onderhevig is geweest als de Biesbosch, waardoor steeds nieuwe kaarten werden getekend.

De meest in het oog springende  kaarten van de Biesbosch na de Sint-Elizabethsvloed zijn getekend door de broers Jacob en Pieter Sluyter rond 1554. Natuurlijk zijn er ook al kaarten van de Grote of Zuid-Hollandse waard van voor de Sint-Elizabethsvloed van 1421, maar deze dateren niet van voor die tijd. Ze zijn gemaakt in recentere tijden om weer te geven hoe men dacht dat het gebied eruit zag vóór de Sint-Elizabethsvloed.

De beroemde kaart van Jacob en Pieter Sluyter uit 1560. Copyright Nationaal Archief  VTH1895A

De beroemde kaart van Jacob en Pieter Sluyter uit 1560.
Copyright Nationaal Archief  VTH1895A

In 1998 hield het Biesboschmuseum al eens een overzichtstentoonstelling van kaarten met de poëtische naam ‘Biesbosch à la carte’. Het Nationaal Archief heeft bijvoorbeeld 95 kaarten van de Biesbosch in haar archief, maar ook de Bodel Nijhuis collectie van de Universiteit Leiden herbergt vele Biesbosch-kaarten.

Vanwege het thema van Open Monumentendag ‘Op de kaart’ was ook in het Andries Visserhuis een expositie ingericht met kaarten uit de eigen collectie. Zo zijn daar de kaarten van de Bloemplaat, een polder die in 1803 in de verkoop ging. Op kaarten van 1851 en ca. 1870 zijn telkens de aanwassen getekend, die toevielen aan Domeinen, die ze uiteraard weer probeerde te verpachten.

collectie Bodel Nijhuis van de Universiteit Leiden herbergt. Copyright Universiteit Leiden, COLLBN port 20N104

Een van de vele kaarten die de collectie Bodel Nijhuis van de Universiteit Leiden herbergt.
Copyright Universiteit Leiden, COLLBN port 20N104

Een eeuw later zijn er vooral veel kaarten van het gebied getekend in het kader van de ruilverkaveling. En anno 2009 worden weer nieuwe kaarten gemaakt van het gebied door de ontpoldering van de Noordwaard. Tik op google 'Biesbosch' in en je krijgt vele voorbeelden van oude en nieuwe kaarten van het gebied. Zo blijft de Biesbosch eeuwig in beweging.  

Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu