Biesbosch.nu

Magazine september/oktober 2009

Terug naar inhoudsopgave

 

De Noordwaard
 
Jacques van der Neut

Door de grootte, de rust en de wisselende waterstanden heeft het natuurontwikkelingsgebied de Noordwaard zich ontwikkeld tot een uitstekend gebied voor waterwild en steltlopers.
In april en mei kunnen bijvoorbeeld dagen met aanhoudende oostenwind veel verschillende soorten in wisselende aantallen opleveren.
 
Vanwege de vogelrijkdom is het terrein behoorlijk bekend geraakt bij vogelaars. Aangezien de vogels op grote afstand staan is een telescoop onmisbaar. Er verblijven regelmatig steltlopers zoals Bonte strandloper, Kanoet, Krombekstrandloper en IJslandse grutto. Drieteenstrandlopers worden er zelfs gezien.

Drieteenstrandlopers. Copyright Jacques van der Neut.
 

Drieteenstrandloper

Gewoonlijk verblijft dit strandlopertje immers in grote groepen langs zandstranden aan de zeekust, waar zij in de branding voor de golven uitrennen.
Uit verzamelde waarnemingen blijkt dat de Drieteenstrandloper ook regelmatig in het najaar in de Noordwaard opduikt. Andere aan zout water gebonden soorten zoals de Rosse grutto, Steenloper en Zilverplevier worden ook regelmatig in het waterrijke natuurgebied geobserveerd. Vanaf april tot en met september kunnen vogelspecialisten er ook Tenmincks strandlopers ontdekken, een klein steltlopertje dat broedt in venen en moerassen in bergland, toendra’s en hoogvlakten.

De Noordwaard werd op 7 mei 2008 symbolisch door prins Willem Alexander geopend. Hij groef met een kraan een resterend dijkje weg en het rivierwater kreeg daardoor vrij toegang tot het voormalige landbouwgebied.

Bonte strandloper. Copyright Jacques van der Neut.

Bonte strandloper is ook regelmatig te zien in de Noordwaard.
Copyright Jacques van der Neut.


Voor de realisatie van de Noordwaard, met de beide Spieringpolders, Maltha en Hardenhoek als deelgebieden, zijn diverse woonhuizen, schuren en boerderijen gesloopt. Het terrein is niet toegankelijk voor recreatievaart en kano´s. De diverse openingen zijn ´dicht´ gelegd met drijvende obstakels die de invaart moeten beletten. Rondom het natuurgebied liggen fiets- en wandelpaden. 

Staatsbosbeheer is van plan volgend jaar vogelexcursies rond de Noordwaard te organiseren. Het punt waar Rijn- en Maaswater samenkomt lag voorheen bij de Jacomien. Door het openen van polderkaden in de Noordwaard (in de beide Spieringpolders en Maltha) is dat nu ruim tien kilometer stroomopwaarts gebracht.
 

Wilgenvloedbos Noordwaard. Copyright Jacques van der Neut.

Permanent onderwaterstaand wilgenbos in de Noordwaard
Copyright Jacques van der Neut.


Met het toelaten van rivierwater in de Noordwaard zijn wilgenbossen permanent onder water gezet. Op termijn zullen er veel bomen afsterven, hetgeen on-Nederlandse beelden in het rivierengebied zal opleveren.
 

Reageer op dit artikel

Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2009 © Biesbosch.nu