Biesbosch.nu

Magazine september/oktober 2008

Nieuwe natuur, Polder Hardenhoek. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

Nieuws uit het Biesboschmuseum


Natuurontwikkeling Noordwaard I. Copyright Henk van de Graaf.

Grootschalige natuurontwikkeling nabij het Biesbosch Museum
(rechtsonder ligt een kunstwerk in het landschap)
Copyright Henk van de Graaf

Nieuwe audiovoorstelling Biesbosch Museum

Biesbosch Museum (rechtsonder). Copyright Biesbosch Museum.Vanaf de start van het museum in 1984 is elke bezoeker van het Biesbosch Museum in de gelegenheid gesteld een audiovisuele presentatie bij te wonen. In  ca. 25 minuten wordt een impressie gegeven van de onderwerpen in het museum.

Tot voor kort werd gewerkt met een overvloei-diapresentatie die voor het laatst aangepast is in 2002. Hierin was nog geen aandacht besteed aan de plannen in het kader van natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier die zich in de Noordwaard, de directe omgeving van het museum, afspelen en grote consequenties hebben voor het aanzien van de Biesbosch in de toekomst.

Voor de nieuwe productie is gekozen voor presentatie via dvd. Thema’s als de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Biesbosch; de griend- en rietcultuur; Tweede Wereldoorlog, flora &  fauna en waterwinning worden belicht. Duidelijk wordt dat de Biesbosch in feite een cultuurhistorisch gevormd gebied is, dat inmiddels is geworden tot een natuurgebied met de status Nationaal Park.

De Biesbosch is eeuwenlang een vloedkomgebied geweest. Bij hoge waterstanden liep de Biesbosch vol en kon de omgeving gespaard blijven. Het gebied heeft opnieuw een belangrijke rol gekregen bij het bieden van oplossingen voor de toekomstige hoogwaterproblematiek.
In de audiovoorstelling worden nut en noodzaak van de huidige en toekomstige projecten toegelicht.

Natuurontwikkeling Polder Hardenhoek, nabij Biesbosch Museum. Copyright Henk van de GraafDe productie is verzorgd door Vidicon uit Hellouw. Er zijn drie verschillende versies gemaakt die gebruik maken van dezelfde beelden; een standaard versie; een versie voor kinderen en een engelse versie.

Het maken van de audiovoorstelling is volledig mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fortis Landelijk Vastgoed.

Deze maatschappij verkocht in december 2007 de polder Jannezand in Hank aan de Dienst Landelijk Gebied. Fortis stelde uit het verkoopbedrag een bedrag van
€ 15.000,-- beschikbaar voor het maken van de nieuwe presentatie.

Het ziet er overigens naar uit dat zich in de polder Jannezand agrariërs zullen vestigen die uit de Noordwaard in Werkendam verplaatst moeten worden vanwege het project Ruimte voor de Rivier.

Copyright foto's: Henk van de Graaf

Biesbosch Museum Werkendam, Hilweg 2 4251MT Werkendam.
www.biesboschmuseum.nl  Tel: 0183 - 50 40 09.
Routebeschrijving

Openingstijden t/m 31 oktober: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu