Biesbosch.nu

Magazine september/oktober 2008

Nieuwe natuur, Polder Hardenhoek. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Cultuurontwikkelingsgebieden
   Henk van de Graaf
 

De druk op de buitengebieden langs de Biesbosch neemt steeds verder toe.
Dit lijkt misschien in tegenspraak met de grootschalige natuurontwikkelings- en ruimte voor de rivierprojecten die momenteel plaatsvinden. Hierbij worden (landbouw)polders vergraven en dienen  als kleiwingebied voor dijkverzwaring, waarna ze doorgaan als ‘nieuwe natuur’ om uiteindelijk als getijdengebied aan de Biesbosch te worden toegevoegd.

Bouw aan de Vlij in Dordrecht. Copyright Henk van de Graaf.

Als Noordwaard II en De Nieuwe Dordtse Biesbosch (wie heeft deze fantasieloze  naam verzonnen?) volledig worden uitgevoerd, wordt er een enorme slag gemaakt in het herstel van de ruimte die een estuarium als het onze nodig heeft.

Met andere woorden; de ruimte die het estuarium via de grote rivieren nodig heeft voor het opvangen van pieken in de waterafvoer, maar ook mogelijke toekomstige en langdurige droge perioden, zal hiermee worden gerealiseerd. Onderschatting van dit gegeven kan dramatische gevolgen hebben, zoals onze voorouders vaak aan den lijve hebben ondervonden. Of de huidige ingrepen afdoende zijn zal nog moeten blijken. Uiteindelijk zal het estuarium zelf zijn eigen ruimte claimen.

Na de Deltawetwerken van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn we eigenlijk de rivieren een beetje vergeten. Dit werd ons in de begin jaren negentig bijna fataal door de extreem hoge waterstanden van 1993 en 1995. Dat de dijken het hielden en het maar net goed afliep mag een wonder heten.
Vreemd genoeg is het dat al eerder de problemen van hoge pieken in rivierafvoeren waren onderkend. Bij het graven van de Nieuwe Merwede (zo rond 1850) werden grote delen van de westoever met lage kades uitgevoerd in plaats van met dijken. Men wist destijds al dat de rivier zo nu en dan de ruimte moest krijgen.
Bij extreem hoge waterstanden stroomden de kades van de polders over en liepen de erachter gelegen polders onder water. Gorkummers slaakten een zucht van verlichting als ze het waterpeil enkele centimeters zagen dalen. 'De polders gaan onder’ zeiden ze dan.

Maar we dwalen af; de bebouwingsdruk op de buitengebieden.
Er zijn al stemmen die opgaan bij de politiek, ijverige ambtenaren en projectontwikkelaars om, nu er toch zoveel ‘natuurgebied’ bijkomt, de randen van de Biesbosch als nieuwe bouwlocatie aan te merken. Het woningbouwproject aan de oever van de Amer, tussen Drimmelen en Geertruidenberg getuigd hier al van.

Ook de strijd die Stichting Het Wantij voert tegen de aantasting van de oevers van het unieke getijdenriviertje het Wantij, geeft in al zijn details aan hoe de huidige politiek staat tegenover het belang van natuurbeleving en bescherming versus economisch en/of prestatie gedreven bouwactiviteiten in of aan de rand van een natuurgebied.

Er is nog een lange weg te gaan om al deze aspecten samen te smelten tot een optimaal gebruik van het bijzondere getijdengebied waarin we wonen.
Het probleem ligt bij de dynamiek van het rivierengebied tezamen met de hoge economische druk die estuaria over de gehele wereld van oudsher ondervinden.
Dit is historisch bepaald door de hoge bewoningsdruk vanwege vruchtbare gronden langs de rivieren en de latere combinatie zeehaven/achterland.
Beleidsmakers moeten hierdoor beschikken over ruimtelijk inzicht, kennis van flora en fauna. Ze moeten cultureel/historisch bewust zijn, kennis hebben van watermanagement en inzicht hebben in economische activiteiten versus veilig wonen/werken om het estuarium verantwoord te kunnen beheren.

Ik betwijfel of de gemiddelde locale politicus, die tegenwoordig toch al uitblinkt in het voortijdig vertrek uit de politiek, zich van al deze aspecten bewust is, laat staan er een gedegen visie op nahoud.

Er rest dus een nobele taak voor de enkele (de vergrijzing brengt veel locale beschermingsclubs in een schijndoodfase) actieveling die nog in georganiseerd verband vecht tegen de oprukkende ‘cultuurontwikkelingsgebieden’.

Mijn zegen hebben ze.

Henk van de Graaf

Reageer op dit artikel
Foto
© HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu