Biesbosch.nu

Magazine september/oktober  2007

Terug naar inhoudsopgave


Witvleugelstern broedt in Biesbosch

 
   Jacques van der Neut
 

In juni en juli zijn in totaal vier broedgevallen vastgesteld van de zeldzame witvleugelstern door vrijwilligers van SOVON Vogelonderzoek Nederland, de Natuur- en Vogel-werkgroep ‘de Krimpenerwaard’ en door medewerkers van het Staatsbosbeheer. De acht jonge sterns die in de Krimpenerwaard en de Sliedrechtse Biesbosch (Eiland van Dordrecht) werden gezien, zijn de eersten die ooit in ons land uit het ei kropen.

Jonge witvleugelstern. Copyright Jacques van der Neut.


Halverwege mei van dit jaar werden er in ons land meer dan 1000 witvleugelsterns gezien. Groepjes sterns waren tijdens de trek vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika naar de broedgebieden in Oost-Europa, in Nederland terechtgekomen.
De witvleugelstern wordt jaarlijks in kleine aantallen in ons land gezien maar niet eerder waren het er zoveel als dit voorjaar. In gedrag en uiterlijk lijkt de witvleugelstern op de zwarte stern, maar het verenkleed van de broedende nieuwkomer is veel contrastrijker. ’s Zomers zijn de bovenvleugel, stuit en staart zeer licht en de ondervleugeldekveren pikzwart. In de Engelse naamgeving komt dat aspect goed tot uiting. Zo heet de zwarte stern bij hen ‘black tern’ en de witvleugelstern ‘white-winged black tern’. Beide namen onderstrepen de verschillen in uiterlijk van deze twee overwegend in moerassen voorkomende vogels. Beide soorten maken in de zomer gebruik van laagveenmoerassen, met dit verschil dat witvleugelsterns op stillere en geïsoleerdere locaties broeden dan hun zwarte soortgenoten.

In enkele waterrijke gebieden bleven witvleugelsterns pleisteren en vogelaars hoopten op broedgevallen van deze bijzonder sierlijke vogels. Dat zij op twee plaatsen in ons land gingen broeden was een grote verrassing. Eén keer eerder was er sprake van een broedgeval. In 1979 ontdekte men in de Ankeveense Plassen het legsel van een gemengd paartje (witvleugelstern x zwarte stern). De twee eieren kwamen toen echter niet uit. De recente, succesvolle broedgevallen haalden met gemak de landelijke pers. Twee broedparen bij Stolwijk in de Krimpenerwaard en twee paartjes in de Biesbosch. Een primeur. Vogelminnend Nederland slaakte een zucht van verlichting! Aangezien Natuurwerk betrokken was bij de broedgevallen in de Biesbosch hierbij nog wat aanvullende informatie. 

Nest Witvleugelstern op Kort en lang Ambacht. Copyright Jacques van der Neut.

Het nest tussen de Pitrus. Copyright Jacques van der Neut.

De witvleugelsterns werden in de Kort en Lang Ambacht, een natuurontwikkelings-gebied op het Eiland van Dordrecht, al geruime tijd in de gaten gehouden.
Door overvloedige neerslag en kwel was er sprake van een hoge waterstand met een uitstekende waterkwaliteit.

De witvleugelsterns in de Krimpenerwaard en in de Biesbosch verbleven in de directe nabijheid van een visdievenkolonie. Betrokken vogelaars wisselden regelmatig per email en sms gegevens uit. Naarmate de waarnemingen zich opstapelden steeg de kans op een of meerdere broedgevallen. Dankzij digiscoping, een techniek waarbij een digitale camera op een telescoop wordt gemonteerd, vormden foto’s kort daarop het onweerlegbare bewijs. Een volwassen witvleugelstern op zijn nest met twee donsjongen! Het nest lag in een door water omgeven pol pitrus. In de directe omgeving groeiden grote kattenstaart, veenwortel, grauwe- en schietwilg.
Halverwege de bewuste pol was wat vegetatie aangebracht. Door het landen en het broeden van de volwassen vogels zag dit er uit als een nestplatform. Tijdens een controle in juli zag ik de twee grote donsjongen staan. De volwassen vogels scheerden er in sierlijke bochten overheen. De voerbeurten verliepen razendsnel. Terwijl ik genoot van dit voor ons land uiterst zeldzame familietafereel, zag ik in mijn ooghoek iets bewegen. Boven een rij spontaan opgekomen wilgen scheerden nog twee witvleugelsterns. Ook zij waren aan het voeren.

De kans dat er wederom broedende witvleugelsterns in de Kort en Lang Ambacht worden ontdekt is overigens nihil. Aan het eind van dit jaar zullen er in de omringende kade van deze voormalige landbouwpolder gaten worden gemaakt waardoor het getij er vrij spel krijgt. Zo’n dynamisch broedgebied met wisselende waterstanden voldoet niet aan de eisen van de witvleugelstern.


Reageer op dit artikel


Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2007 © Biesbosch.nu