Biesbosch.nu

Magazine september 2005

Terug naar inhoudsopgave

Interview Corrie en Adriaan Schuller

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw is een bekende verschijning op de wateren van De Biesbosch.
Na een schuchter begin in de zestiger jaren van de vorig eeuw is het bedrijf uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met een flinke vloot.
Een gesprek met Corrie en Adriaan Schuller over het reilen en zeilen van een bedrijf met veel boten.

Eerst maar even een stukje historie.
Corries vader, Leendert Schuller, was van beroep vrachtschipper en riet- en griendhandelaar. Hij pachtte rietvelden in de Biesbosch en vervoerde riet en hout vanuit de Biesbosch door heel Nederland en België. Begin jaren zestig kwam er steeds minder vraag naar deze producten uit de Biesbosch. In 1969 werd het Haringvliet afgesloten en was het gedaan met de riet- en griendcultuur in de Biesbosch.

In 1959 nam Leendert de Zilvermeeuw over van cafébaas De Wijs (nu café Watersport van Rob Ebers) en Machinefabriek Van der Hoeven die ook nog steeds bestaat. Het was dus al een bestaand bedrijfje met een klein bootje. De overkapping van dit scheepje was gemaakt van een oude BBA-bus (met schuifdak). Al gauw kwam er een tweede bootje bij. Later werd, als derde schip het bestaande vrachtschip in de zomer omgebouwd tot rondvaartboot en in het najaar weer afgebroken, zodat er in de herfst en 's winters vracht mee kon worden gevaren (o.a. suikerbieten). Zo is het bedrijf steeds beetje bij beetje uitgebreid.

  Interview

Wat zijn jou gevoelens bij De Biesbosch na er al die jaren in werkzaam te zijn Corrie?
Ik houd heel veel van De Biesbosch en ik vind het een prachtig natuurgebied. Vroeger met het eb-  en vloedregime was het allemaal wel wat spannender en avontuurlijker dan nu het geval is, maar het is en blijft een uitzonderlijk gebied.

Is de filosofie over het beheer van het gebied in de loop der jaren veranderd?
Ja, dat vind ik wel. Enkele tientallen jaren geleden waren er groeperingen die het liefst niemand (buiten zichzelf natuurlijk) in De Biesbosch wilden toelaten.
Deze tendens is wel milder geworden, vind ik. De Biesbosch moet toegankelijk zijn
voor alle liefhebbers, die dan natuurlijk wel de nodige regels in acht moeten nemen en
dat volgens mij ook doen.

Heb je naast je drukke rondvaartwerkzaamheden nog ander interesses?
Ja hoor, ik kook graag, lees veel. Puzzelen vind ik leuk met name cryptogrammen en zwemmen is m'n favoriete hobby. Nu Adriaan op kantoor zit, heb ik daar ook meer tijd voor en kan ik ook eens een keertje met vakantie.

Jij bent van de nieuwe generatie Adriaan, wat heb jij met het gebied?
Ondanks het feit dat ik heel mijn leven al in De Biesbosch kom, blijf ik het een bijzonder gebied vinden. Vooral in het voor- en najaar. Wat mij persoonlijk trekt is dat het elke keer verandert.

Heb je nog tijd voor hobby's/activiteiten naast het werk?
Naast mijn werk, vaar ik zelf ook graag door De Biesbosch. In de winter, wanneer ik wat meer vrije tijd heb, ga ik sporten.

Jullie varen met vijf rondvaartschepen in het gebied. Hoeveel mensen vervoeren jullie op jaarbasis door De Biesbosch?
Ik zou echt geen idee hebben hoeveel mensen wij vervoeren.

Wat is de grootste doelgroep die van jullie diensten gebruikmaakt?
Dat is moeilijk te zeggen. Wij onderscheiden ze  eigenlijk in twee segmenten, de partijen (gereserveerde boten) en de 'losse' passanten. Partijen is natuurlijk heel breed, maar voornamelijk huwelijks-, verjaardags-, en bedrijfsfeesten.

A
an hoeveel mensen bieden jullie werk?

Omdat wij een seizoensbedrijf zijn, werken wij veel met oproepkrachten, in totaal ongeveer 35 personeelsleden.

Wij horen van mensen nog wel eens kritiek op het varen met de grote
schepen door de smalle kreken van De Biesbosch. Wat vinden jullie van
deze kritiek?
Corrie: Volkomen onterecht. Onze schepen houden terdege rekening met kleinere boten, roeibootjes  etc. Door de kleine kreken in De Biesbosch varen alle rondvaartboten van de verschillende bedrijven altijd de noord-zuidroute. De rondvaartboten gaan even stilliggen om kleinere bootjes de gelegenheid te geven langs te varen.

Adriaan: Ik zou eigenlijk ook niet weten waar deze kritiek op gebaseerd is. Wij maken natuurlijk niets kapot met onze schepen, houden rekening met de snelheid/golfslag. Onze schepen zijn prima geïsoleerd en daarom geluidsarm. In het donker of als er muziek aan boord is, vind je ons niet in De Biesbosch. Dus daar kan het ook niet aan liggen.
Voor de passagiers heeft het alleen maar voordelen. Mensen bij ons aan boord kunnen, als ze bovenop staan over de polderdijken heenkijken en zien zo de mooie polders die tegenwoordig vaak onder water staan. Dit is vanaf lage schepen niet te zien. Willen mensen tegen de rietkraag aankijken, kunnen ze met de trap naar beneden en zien weer een hele 'andere' Biesbosch.
(Noot redactie Biesbosch.nu: onze ervaring is dat de grotere rondvaartboten ervoor zorgen dat grotere groepen niet op eigen houtje het gebied ingaan. Wij moeten er niet aan denken dat al deze mensen zelf in kano's en motorboten gaan rondvaren.)

Ontstaan hier wel eens problemen over met personen of organisaties?
Corrie: Ik geloof niet dat we hiermee ooit problemen hebben gehad.
Adriaan: Ik heb het zelf nog nooit gemerkt. Sinds april dit jaar hebben wij een nieuw schip; de Zilvermeeuw 3. Dit is een kleine boot speciaal voor kleinere gezelschappen tot maximaal 24 personen. Hebben mensen problemen met onze grote boten, kunnen ze dus ook een klein bootje bij ons huren.

Ondervinden jullie veel concurrentie van (gesubsidieerde) organisaties zoals de bezoekerscentra?
Corrie: Ja, zonder meer. Met name het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch in Dordrecht. Daar hebben ze sinds kort een nieuw schip in de vaart. Uit de pers verneem je dan dat e.e.a. gefinancierd wordt door Gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland. Ze begeven zich hiermee op precies dezelfde markt als alle andere commerciële rondvaartbedrijven. Nou, een rekensommetje is dan gauw gemaakt. Het is een zeer oneerlijke concurrentie.
Adriaan: Het is natuurlijk heel raar, dat een gesubsidieerd schip af te huren is voor feesten en partijen. Dat ze een educatieve rol in de Dordtse Biesbosch, prima maar waarom zou de belastingbetaler mee moeten betalen aan een schip dat extra luxe is gemaakt zodat er ook feesten en partijen opgegeven kunnen worden? Daar zijn in en rond De Biesbosch immers voldoende andere bedrijven voor.

Wat is jullie visie op (commerciële) activiteiten in een natuurgebied als
De Biesbosch?
Adriaan: Ik denk dat het goed is om zulke activiteiten te organiseren. Iedereen moet kunnen genieten van een bijzonder natuurgebied als De Biesbosch. Het moet uiteraard wel verantwoord gebeuren. Als wij bijvoorbeeld gaan wandelen met een groep, nemen wij altijd een gids van Staatsbosbeheer mee. Deze persoon heeft dan toezicht op de groep. Wij komen over het algemeen weinig aan wal, wij varen er meestal doorheen. Sinds kort organiseren wij samen met Biesbosch Evenementen (onderdeel van Staatsbosbeheer) ook schattochten en roeipuzzeltochten. Wij doen dit voornamelijk in de Aakvlaai. Dit gebied is speciaal ontwikkeld voor recreatie.

Het tegenwoordig chique 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' zegt dat  bedrijven die iets uit een natuurgebied halen er ook weer iets in terug moeten stoppen. Doen jullie hier iets mee?
Adriaan: Ik denk niet dat wij echt iets 'uit' De Biesbosch halen, wij maken er alleen gebruik van. Wij sponsoren wel 'vrienden van het Biesbosch Museum' en de Madese natuurvrienden. Voor een goed initiatief ten gunste van De Biesbosch staan wij altijd open.

In Drimmelen zijn er grootse plannen in uitvoering op het gebied van recreatie waaronder een nieuwe haven, camping en watersportactiviteiten. Biedt dat nog mogelijkheden voor de Zilvermeeuw?
Adriaan: Publiciteit voor Drimmelen, is denk ik voor elk bedrijf in Drimmelen goed. Van de campinggasten zijn er natuurlijk altijd die bij ons een rondvaartje komen maken. Andersom geldt ook weer dat iemand die bij ons een rondvaart komt maken, de folder van de camping ziet staan en daar misschien eens zijn vakantie gaat doorbrengen. Er zijn er ook plannen om appartementen in Drimmelen te realiseren, vooral wanneer deze verhuurd worden en er dus elke keer nieuwe bezoekers in komen, biedt dat voor ons weer kansen.

Biesbosch.nu ziet dat bezoekers 'hapklare brokken' aangeboden willen krijgen voor een dagje uit. Ervaren jullie dit ook zo?
Adriaan: Wij ervaren dit zeker! Als je onze brochure doorleest, zul je zien dat er 25 arrangementen in staan. Zowel alleen voor het varen, als gecombineerde arrangementen. Wij combineren onze arrangementen ook met andere activiteiten in en rond Drimmelen. Voor de klant is dit ideaal omdat ze dan bij één adres een geheel (mid)dagarrangement kunnen reserveren. Voor ons is het ook aantrekkelijk omdat we zoveel verschillende programma's bieden dat er voor iedereen wel een geschikt arrangement tussen zit.

Is er tenslotte nog iets wat jullie kwijt willen?
Adriaan: Ik vond het een leuk interview met vooral leuke en afwisselende vragen. Ik wens jullie veel succes met het concept zoals jullie dat uitdragen. Alles over De Biesbosch op één overzichtelijke site en laat de bezoeker maar bepalen hoe of vanuit
waar ze De Biesbosch willen bezoeken. Ik denk dat het voor iedereen voordelen heeft op deze manier.

Meer informatie over het Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw en de tochten die worden gevaren kunt u vinden op hun website.

Terug naar inhoudsopgave

© Foto's en tekstbewerking: HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

2005 © Biesbosch.nu