Biesbosch.nu

Magazine september 2005

Terug naar inhoudsopgave

Duizend bommen en granaten                       
         De natuur in de samenleving
      
     Henk van de Graaf


Polder De Hooge Hof onder water in 2004. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlDe recente commotie over een boerderij in De Biesbosch die Paul Verhoeven voor zijn nieuwste film 'Zwartboek' wil laten imploderen, geeft weer eens aan hoe onzorgvuldig natuurorganisaties en media met dit soort onderwerpen omgaan.

De feiten
Eerst maar even de feiten.
De desbetreffende boerderij is eigendom van Dienst Landelijk Gebied, verkeerd in slechte staat en staat op de nominatie om te worden gesloopt. De polder waarin de boerderij staat, (De Hooge Hof) is eigendom van Staatsbosbeheer. In samenwerking met Deltanatuur gaan zij deze  polder inrichten voor natuur. Naast de boerderij staat een schuur waarin zich een aantal vleermuizen, een kerkuil en een bunzing zouden bevinden. Dit wordt tot op heden echter door niemand uit het gebied officieel aan ons bevestigd.
De gebouwen staan aan de rand van het Nationaal Park in een voormalig landbouwgebied. Het gebied is vooralsnog cultuurlandschap en zeker geen natuurgebied laat staan een stiltegebied zoals verschillende media suggereerden.

Voor wat betreft de dieren in de schuur: deze zullen (indien al aanwezig) bij verstoring vertrekken. Hun alternatief: duizenden hectare Biesbosch als leefgebied.

Het kabaal
Polder De Hooge Hof onder water in 2004. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlHet afbreken van boerderijen gebeurt momenteel regelmatig in en rond De Biesbosch gezien de vele natuurontwikkelingsplannen en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Bij het afbreken van een boerderij wordt kabaal gemaakt. Fluistershovels en zonnegeneratoren zijn nog niet uitgevonden en aannemers hebben haast. Die kijken niet op een klap meer of minder.

Verder wordt er in De Biesbosch dagelijks nogal wat kabaal gemaakt.
Een kleine greep: Grasmaaiers en kettingzagen op de wandelpaden diep in het gebied (u zou er anders geen stap meer kunnen zetten), overscherende straaljagers en minutenlang ronkende 'pleziervliegtuigjes' (soms drie tegelijk), het hakken van grienden, het aanleggen van oeverbescherming en het uitbaggeren van kreken en killen met zwaar baggermaterieel.
En natuurlijk niet te vergeten, de in de zomermaanden oneindige stroom recreanten die met hun buitenboordmotoren, jetski’s (mag niet meer maar we doen het lekker toch), rinkelende kratten bier, gettoblasters en vreugdevuren neerstrijken op de stranden van de Rietplaat of het Gat van de Kerkesloot. Het kampeerterreintje zonder status wat fungeert als vrijhaven voor alles wat niet mag in het Nationaal Park.

Polder De Hooge Hof onder water in 2004. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlEr lopen veel mensen rond in De Biesbosch met boter op hun hoofd om maar niet te spreken over de vele natuurorganisaties die om met de spreekwoordelijke 'kip zonder kop' ineens iets denken te moeten zeggen over een gebied waarvan ze nauwelijks weten waar het ligt, laat staan wat er zich afspeelt. Veel media  'papagaaien' dit vervolgens na. De snelheid van het reageren gaat blijkbaar de nauwkeurigheid van het nieuws vooruit.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Eindelijk komt er dan een voorheen verguisd, maar inmiddels beroemd filmmaker terug naar Nederland om een film te maken over de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Juist de jaren waarin De Biesbosch een historische rol vervuld heeft door mannen met heldenmoed. De 'niet bangeriken' die crossings uitvoerden in wankele bootjes waarin ze Engelse piloten en informatie over de vijand naar het bevrijde Brabant brachten.

Het beheerst laten imploderen van een vervallen boerderij in een landbouwpolder en de geringe effecten op de omgeving staan niet in verhouding tot de waardering voor de rol van deze mannen in oorlogstijd. De discussie of de natuur daarvoor een knal en een mogelijke lichtflits kan incasseren is in onze toch al mechanische kabaalwereld het zout in de pap niet waard.

Cultuur en historie versus natuur
Polder De Hooge Hof onder water in 2004. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlHistorie en cultuur behoort een even zo belangrijke rol te hebben als de natuur in een ontwikkelde samenleving als de onze. Men dient in dit kleine land te beseffen dat de natuur niet een op zichzelf staand gegeven is, maar middenin de samenleving hoort te staan. Bij de grote (buitenlandse) natuurgebieden kun je stellen dat de natuur de mens kan missen als kiespijn, maar in ons aangeharkte landje waar geen kluit al niet op een schop heeft gelegen en waar er overal menselijke activiteit is (al was het alleen maar om letterlijk het hoofd boven water te houden) kan de natuur inmiddels niet zonder de mens.
Daarnaast is het 'succes Biesbosch' mede te danken aan de cultureel/historische aspecten die het gebied rijk is. De Biesbosch is niet alleen natuur. Er ligt ook 600 jaar historie en cultuur en dat is waar de film van Paul Verhoeven over gaat: historie en cultuur. Aspecten waar in De Biesbosch toch al niet evenredig voldoende aandacht voor is.

Papagaaien
Polder De Hooge Hof onder water in 2004. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlEr is door de filmmaatschappij keurig vergunning aangevraagd bij de provincie, Staatsbosbeheer en de gemeente Werkendam. Dat deze organisaties verzuimen om hierover een duidelijk comité af te geven, kunt u hen verwijten. De productiemaatschappij, laat staan de filmer zelf, kan niets worden verweten. Die vraagt alleen maar of het mogelijk is.

Voor wat ons betreft zijn er geen bezwaren, dat had u al begrepen. Rest ons nog te zeggen: 'Duizend bommen en granaten', fijn dat u terug bent, meneer Verhoeven. Excuses voor al het kabaal, maak er wat moois van.
En voor de luie (column)schrijvers onder u nog even dit: laat u informeren en denk zelf eens goed na voor u begint met papagaaien.

© Henk van de Graaf
Papendrecht, september 2005


Reageer op dit artikel

 

Copyright beeldmateriaal: HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
2005 © Biesbosch.nu

Terug naar inhoudsopgave