Biesbosch.nu

Nieuwsbrief oktober 2004

Terug naar inhoudsopgave

Interview met 
          Daan Bruysters

Daan is sinds 1979 als toezichthouder buitengebieden in dienst van de gemeente Dordrecht. De eerste keer dat hij van de Biesbosch hoorde was hij 13 jaar en door de verhalen die er over het gebied werden verteld wilde hij er wel eens een kijkje nemen. Dat lukte op zijn 14e toen hij door Jan Entrop (werkzaam bij Staatsbosbeheer) werd meegenomen naar De Biesbosch. Daan was meteen verkocht…  daar wilde hij werken.

In de periode voor 1970 (dus voor de afsluiting van de Haringvliet en het wegvallen van het getij) kwam hij er regelmatig en deed er een muizenonderzoek voor Staatsbosbeheer. Pas in 1975 kreeg hij de mogelijkheid om via een stageplaats bij Staatsbosbeheer drie maanden lang in het gebied te vertoeven. In de jaren daarna paste hij tijdens de vakanties van boswachter Dirk Fey regelmatig op zijn huis. Deze boswachterwoning ligt op de Polder De Dood, een vogelreservaat en één van de mooiste plekjes in De Brabantse Biesbosch.

In 1979 werd Daan door de gemeente Dordrecht aangenomen als 'toezichthouder buitengebieden'. In 1988 werd hij educatief medewerker voor het Bezoekerscentrum Dordrecht en houdt sindsdien nog één dag in de week toezicht in de Dordtse Biesbosch.

Naast zijn educatieve en toezichthoudende taken is Daan zeer begaan met de populatie bevers in De Biesbosch en heeft inmiddels een rugzak vol kennis over deze bijzondere dieren verzameld.
Daarnaast is Daan een begaafd tekenaar en een verwoed fotograaf. Hij beschikt inmiddels over een groot bestand aan prachtige opnames. 
De foto's die het interview
begeleiden zijn dan ook van zijn hand.  
Meer fotowerk van Daan kunt u vinden op www.stockburo.nl 


Veel plezier bij het lezen van het interview met Daan Bruysters, een veelzijdig en creatief (natuur)mens.

 


Heb je een favoriete plek?

Benedenste Beversluisplaat langs het Lepelaarsgat in de Dordtse Biesbosch.

Wat is je leukste ervaring
Oog in oog met een bever, die zich liet aanraken.

Heb je een bijzonder moment van schoonheid beleefd?
Toen bij de Dam van Engeland een ijsvogel op de vaarboom in mijn roeiboot ging zitten en mijn camera een meter verder lag.

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl
© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl

Wat is je grootste ergernis?
Dat de Biesbosch blijkbaar in het kader van de Nationaal Park gedachte, aantrekkelijk en geschikt gemaakt moet worden voor een breed scala van soorten mensen met diverse interessen. 
Op deze manier gaan alle Nationale Parken op elkaar lijken als het gaat om wat je er kan doen en beleven. Ik vind dat een verarming van het natuurpotentieel.

Wie mag/mogen er nooit meer het gebied in?
Personen die zich denken te moeten voortbewegen met vaar- en of voertuigen, die veel herrie en veel onrust veroorzaken.

W
ie moet(en) er juist meer komen?
Ik kom er veel te weinig. En ik vind dat iedereen, met respect voor al wat leeft, de Biesbosch in mag.

Hoe zien anderen je?
Dat moet je aan die andere vragen.

W
aar heb je spijt van?
Ik heb nergens spijt van. Als je ergens spijt van hebt verloochen je je zijn.

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl
© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl

Hoe verhouden educatie, recreatie en natuurbeheer zich tot elkaar?
Recreatie en natuurbeheer gaan zelden goed samen. Met educatie kun je beide partijen dichter bij elkaar brengen en tot een dynamisch geheel smeden.

W
at wil je anderen leren?
Niets. Leren doe je op school. Ik wil mensen een gevoel laten ervaren waarin verwondering, bewondering en een goed gevoel boven komen borrelen. Een gevolg daarvan kan zijn, respect voor datgene dat die emoties veroorzaakt…  de natuur.


W
at is de belangrijkste nieuwe ontwikkeling en waarom? 
Ruimte voor de rivieren. Ik vind dat je in veel gevallen de natuur z'n gang moet laten gaan. De controle en bemoeizucht aangaande water en rivieren, die mensen een veilig gevoel moeten geven, blijken op de lange termijn niet te werken. Ik ben blij dat uiteindelijk het besef, dat water onze beste vriend is, vaste voet aan land begint te krijgen.


Wat moet er absoluut gebeuren in het gebied?
Meer water dat mag stromen waar het wil en geen gebouwen meer op lage plekken, die ooit wel eens te maken kunnen krijgen met wateroverlast. 

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl
© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl


Welke vraag zijn we vergeten te stellen?
Eentje? Je kan uren over de Biesbosch praten.

Tenslotte nog een aantal keuze vragen

Witte gans of nijlgans?
Witte gans

Deeneplaat of Griendmuseumpad?

Griendmuseumpad

Varen of wandelen?

wandelen

Gebieden openen of afsluiten?
Hangt ervan af

Bever of mens?

Bever

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl
© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl


Alleen of teamwerk?

Alleen

Geld of vrije tijd?
Vrije tijd

Foto maken of genieten?

Genieten

Drimmelen of Dordrecht?

Dordrecht

Wil je nog ergens op terugkomen?

Bij 'bever of mens' en 'alleen of teamwerk' wilde ik eigenlijk als antwoord 'beide' neerzetten maar dat mocht niet.

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl
© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl


© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl

© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl

Drie maal het Noorderdiep in de Dordtse Biesbosch. Een afgesloten gebied waar de natuur ongestoord zijn gang kan gaan, waar bevers leven, een aalscholverkolonie broedt en de resten liggen van twee oude eendenkooien. Een uniek zoetwatergetijdengebied.
Het gebied waar Daan toezichthouder is.

Het ongevraagd gebruik van foto's is strafbaar
© Foto's Daan Bruysters/www.stockburo.nl

© www.biesbosch.nu