Biesbosch.nu

Magazine september 2012


 

Terug naar inhoudsopgave

Tijdens het literatuuronderzoek van het project 'De Donkerslootse twisten' (zie elders in dit magazine) liep ik tegen een aantal zeer interessante boeken aan.
Niet alleen voor het onderzoek waren deze boeken onmisbaar maar ook voor het begrip van de lokale- en regionale situatie ter plaatse gaven deze boeken een schat aan informatie.
Gedurende de loop van de artikelreeks 'De Donkerslootse twisten' zal ik deze bijzondere boeken voor het voetlicht brengen. Ze behandelen met name de ontstaansgeschiedenis van het Benedenrivierengebied in het algemeen en die van de verschillende grote polders (Alblasserwaard, Riederwaard, Zwijndrechtse waard en de voormalige Grote of Zuid-Hollandse waard, nu Biesbosch, in het bijzonder).
Het zijn stuk voor stuk zeer leesbare boeken, meestal geschreven door historici of door kundige, locaal historisch onderzoekers en absolute aanraders voor de liefhebber!
Henk van de Graaf

vergaard
bewaard
beheerd
 

(het cultuurbezit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden)


A.J. Busch, drs. S. van Harten, H.A. de Kok, D.L. van der Kooij, m.m.v. W.F. Kalkwiek

Het boek is uitgegeven door het Waterschap Riverenland
ISBN 90-9008450-9


Stichting Publicaties Cultuurbezit Waterschapopen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2012 Biesbosch.nu