Biesbosch.nu

Magazine september 2012


 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Het dilemma 

Henk van de Graaf
 

Ik ga u een kijkje in mijn hoofd geven. Niet dat het er daar zo bijzonder aan toe gaat maar omdat ik het even niet meer weet.
Wat is er in mijn hoofd gaande? In de gemeente Papendrecht ligt een bijzonder stukje land. Een gebiedje van 400 meter breed met een aantal mysterieus gevormde weren die waarschijnlijk dateren uit de ontginningsperiode van de Alblasserwaard, zo'n duizend jaar geleden. De weren (lange stroken land met erlangs sloten voor afwatering) zijn sterk afwijkend van het omliggende gebied. Als je er van bovenaf naar kijkt lijkt het sterk op een verkaveling van een kasteelterrein met boomgaard en tuinen. 

 

Papendrecht aan de rivieren de Beneden Merwede en de Noord, met rechts in het rode kader de Zuid-Matena. Copyright Google earth

Het unieke gebiedje draagt de naam Matena en is ooit een afzonderlijke heerlijkheid geweest met eigen rechten. Het beroemde geslacht Brederode is vanaf de 13de tot de 16de eeuw eigenaar geweest. Over dit roemruchte geslacht valt veel te verhalen, maar daar gaat het nu niet om. Inmiddels is het zuidelijke deel van het gebiedje (precies daar waar deze unieke weren liggen) deels voorbelast met grond en ligt er een plan voor het bebouwen van het gebied met uitzondering van een klein stukje van het omgrachtte (kasteel)terrein met mogelijke archeologische waarde.

Nu was ik onlangs in het archief van Brussel waar het archief van de Grote Raad van Mechelen ligt opgeslagen. Deze Grote Raad was in de 15de en 16de eeuw het hoogste rechtsorgaan van de Nederlanden. Hier stuitte ik op zes zeer belangwekkende stukken uit het gerecht van Papendrecht. Er zijn maar weinig vroege processen uit het gerecht van Papendrecht bewaard, dus alles voegt direct veel informatie toe aan de geschiedenis van Papendrecht.

Tussen een aantal voor Papendrecht zeer interessante de stukken vond ik een zogenaamd verbaal (destijds oculaire inspectie genoemd) van hoge ambtenaren die in 1565 met een bootje vanuit Dordrecht langs de oever van Papendrecht varen om ter plaatse de situatie in ogenschouw te nemen.
De ambachtsvrouw van Papendrecht was in conflict geraakt met vissers en eigenaren van stukken land die na een dijkdoorbraak buitendijks waren komen te liggen. Tot mijn grote verrassing werd in dit verbaal een tot nu toe onbekende kapel genoemd staande ergens op de Matena.
Nu lijkt zo'n observatie uit 1565 van weinig belang, echter bij mijn onderzoek naar de verdronken polder Donkersloot (zie elders in dit magazine) bleek dat bij één van de twee kapellen op de dijk van Kinderdijk een oude begraafplaats heeft gelegen. Als bij de kapel van de Matena ook een begraafplaats aanwezig is geweest betekend dit dat we mogelijk niet alleen huizen gaan bouwen bovenop resten van een oude kapel, maar misschien ook wel op gewijde grond waarin resten van onze voorouderen rusten.
Zelfs al zou de kapel niet direct op de te bebouwen weren hebben gestaan; direct langs de dijk lijkt logischer, dan nog ademen deze laatste weren langs de oude dijk van het Oosteind nog de sfeer van eeuwen geleden uit. Een reden genoeg ze te bewaren.

De Zuid-Matena met zijn bijzondere verkaveling. Bovenaan loopt dwars door de weren de uitvalsweg naar de A15. Links daaronder de bomen op het zg. kasteelterreintje. Copyright Google earth.

Wat nu? Los van het feit dat de bijzondere (en deels al vernietigde werenstructuur) van het gebied waarin de kapel heeft gelegen al is voorbelast wil men het resterende deel ook gaan voorbelasten om er uiteindelijk te gaan bouwen. Wat kan ik nog doen om dit voor Papendrecht belangrijke cultuurhistorisch gebiedje uit de ontstaansgeschiedenis van het dorp te bewaren?

En zo kom ik op mijn dilemma. Ik heb van dichtbij gezien hoe de strijd om het behoud van het getijdenriviertje het Wantij op het Eiland van Dordrecht en het verzet tegen de brug over het Vlij door Stichting Het Wantij is verlopen. De strijd heeft Cor Goosen en Heiltje van der Ploeg niet alleen financieel maar ook emotioneel zeer zwaar belast. Ze zijn beschimpt en bespot door politici en ambtenaren, bestreden door een leger advocaten en persvoorlichters en voorgelogen en misleid tot op het hoogste ambtelijke niveau in Den Haag. Dit dossier is wat mij betreft nog steeds een schandvlek op het blazoen van de bestuurlijke elite van de stad Dordrecht.

Wil ik dit ook? Als een Don Quichot tegen ambtelijke windmolens vechten? De ambtenaar gaat immers elke dag gewoon naar zijn werk, maar ik ben emotioneel betrokken bij mijn dorp en dergelijke zaken gaan me zeer 'aan het hart'.

Daarnaast is de steun uit de bevolking minimaal, druk als ze zijn met hun eigen beslommeringen. Een straatfeest organiseren of gezamenlijke braspartijen bij grote sportevenementen daar zijn mensen nog voor te porren, maar wie maakt zich in dit feestland vol decadentie nog druk over alles wat echt van waarde en dus weerloos is?

Wat zal ik dan? Moet ik er vol in gaan, alles uit de kast halen om wat ik van aanzienlijk belang en van grote waarde vindt voor het dorp, zijn geschiedenis en het behoud ervan voor toekomstige generaties te bewaren. Of zal ik het maar laten voor wat het is, me gewoon concentreren op historisch onderzoek en me verder overal verre van houden?

Ik weet het niet, wat zou u doen? Of zit u onderuitgezakt op het terras aan een lekker roseetje, maakt u zich nergens druk om zolang het niet in uw achtertuin is en laat de hele mieterse boel rustig aan u voorbij trekken?

Wat moet ik nu; ook een lekker fris proseccootje ontkurken of zal ik toch....?
 

Henk van de Graaf

Papendrecht, september 2012
 

Reageer op dit artikel
Tekst en foto
© Henk van de Graaf

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2012 © Biesbosch.nu