Biesbosch.nu

Magazine september 2012


 

Terug naar inhoudsopgave

Mirakelse moeilijkheden IV
(Die mieters teksten)

Henk van de Graaf

In 2009 startte ik een onderzoek naar een opgedoken manuscriptkaart uit 1545. Om onderstaand 'mirakelse moeilijkheid' met betrekking tot het onderzoek te kunnen begrijpen is het zaak om eerst het artikel 'De Donkerslootse twisten' elders in dit magazine te lezen.

Tijdens het onderzoek naar het hoe en waarom van de kaart stuitte ik op een aantal problemen waar ik u graag deelgenoot van wil maken. Enerzijds wil ik u laten zien hoe historische onderzoek in zijn werk gaat en anderzijds hoop ik dat anderen mij weer op een spoor kunnen zetten.

Diepgaand historische onderzoek is vaak eenzaam werk. Ik zou graag zien dat er meer openheid en contact is tussen de mensen die bezig zijn met historische onderzoek. Het ontbreekt vaak aan vertrouwen en ik merk dat de oudere generatie vaak elkaars werk direct voorziet van negatieve commentaren in plaats van elkaar te ondersteunen. Met deze rubriek hoop ik iets op gang te brengen; meer uitwisseling van informatie tussen mensen die bezig zijn met de locale/regionale geschiedenis.
Historische publicatie, en dan met name de locale, is van niet onderschat belang. Het plaats de bewoners van het betreffende gebied in een historische perspectief en dat is in deze roerige tijden meer dan ooit nodig. 

Henk van de Graaf

Gorkumse Donkerslootkaart. Foto Geert Ouweneel.

Dat oude kerkhof

Leidse Donkerslootkaart. Copyright Univ. Leiden.

De kapel

Processtuk. Foto Henk van de Graaf.

De teksten

De Donkerslootse twisten
(440 jaar gesteggel en gekrakeel)
Henk van de Graaf
Die mieterse teksten

Soms kun je minutenlang naar een woord in een oude tekst kijken en niet begrijpen wat er staat. Als je dan even later opnieuw kijkt zie je het ineens wel en begrijp je niet dat je het daarstraks niet begreep. Het bovenstaande zal herkenbaar zijn voor zij die oude teksten transcriberen. Toch is transcriberen (het omzetten van oud schrijft naar moderne schrijfwijze) niet moeilijk of moet je er voor doorgestudeerd hebben. Iedereen kan het.
Het is eigenlijk meer een kwestie van doorzetten. Het is een kunstje wat je jezelf eigen moet maken. Transcriberen heeft wel 'onderhoud' nodig. Je moet het regelmatig doen ander verwaterd het.
In de essentie gaat het om het lezen (bekijken is hier misschien beter op zijn plaats) van lettertekens die veelal anders zijn dan wat we gewend zijn. Als je eenmaal geleerd hebt hoe die letters in de betreffende tijd werden geschreven en je deze eigen maakt kun je oude teksten lezen.

Nu zijn er twee mieterse moeilijkheden bij het transcriberen; de tijd waarin de tekst geschreven is en het handschrift van de schrijver. Het handschrift wijzigde nogal in de loop der tijd. Dan weer strakke rechten letters en dan weer zwierige letters met grote uithalen.

Voorbeeld van een tekst uit 1760 die in de tegenwoordige tijd redelijk leesbaar is.
 

Voorbeeld van een 16de eeuwse tekst met veel geklieder en doorhalingen. Soms gaat dit pagina's lang door. De nachtmerrie van de transcribent.

Een mieters probleem van heel andere orde is de interpretatie van wat er geschreven staat. Een prettige 'vertaler' vind je via deze link. Met de zoekfunctie van deze 'vertaalmachine' kun je gemakkelijk moderne verklaringen vinden voor Middelnederlandse woorden.
Daarmee ben je er overigens niet. Begrijpen wat er staat kan alleen als je weet in welke context de tekst staat in relatie tot zijn tijd, omgeving en welk belang de tekst diende.
Met andere woorden; kun je de tekst in zijn historische context plaatsen (wat speelde in die tijd op locaal, landelijk, politiek en cultureel vlak). Wie zijn de personen en wat is hun functie en waar liggen de vermeldde geografische plaatsen of genoemde objecten. Ben je kortom in staat om de politieke (machts)verhoudingen van dat moment te begrijpen en ben je op de hoogte van de cultureel-historische situatie (gebruiken) ter plaatse? Dit vergt met name veel leeswerk wat overigens voor ons liefhebbers geen vervelende bezigheid is.

Ook op oude manuscriptkaarten kun je voor raadsels staan bij objecten. Hier twee
onidentificeerbare objecten nabij de sluis van Alblasserdam (rood omcirkeld) op de Gorkumse Donkerslootkaart. Mogelijk zijn het kleine waterverplaatsende molentjes maar wie het zeker weet mag het zeggen.

Copyright: Gemeentearchief Gorinchem, Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe, inv. nr. 92.

Het lijkt allemaal nogal wat; het transcriberen van oude teksten. Toch raad ik u aan om ermee te starten. Als u zich niet te snel uit het veld laat slaan gaat er een wereld voor u open. De archieven liggen vol met oude nog door weinigen gezien materiaal en met wat hulp en doorzettingsvermogen kunt ook u de mooiste ontdekkingen doen. Er is altijd wel een archief of privépersonen in de omgeving die een cursus 'oud schrijft' geeft.
Alvast veel plezier!

Henk van de Graaf

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2012 © Biesbosch.nu