Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2009

Terug naar inhoudsopgave

 

Jan Koolen krijgt
de Zilveren Anjer

 
Jacques van der Neut

Koningin Beatrix overhandigde in juni op paleis Noordeinde in Den Haag de Zilveren Anjer aan Jan Koolen uit Dordrecht. Koolen ontving deze onderscheiding vanwege zijn enorme inzet voor het benedenrivierengebied in het algemeen en voor het Nationaal Park De Biesbosch in het bijzonder.

Voordat de Biesboschliefhebber in hart en nieren de onderscheiding ontving, zette Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds hem in het zonnetje.
'Bij het bewustmaken van zowel publiek als politiek van de unieke waarden van de Biesbosch zijn uw optreden en inbreng van eminent belang. Het bijzondere daarbij is, dat u zich altijd voorbeeldig gedraagt. U bent kritisch, bescheiden en bovenal volhardend.

Burgemeester Bandell met Jan Koolen. Copyright Jacques van der Neut.
 

Burgemeester Bandell met Jan Koolen in paleis Noordeinde in Den Haag.

U verzet zich tegen plannen die naar uw mening schade toebrengen aan de Biesboschnatuur, maar u gooit nooit met modder naar uw opponenten.
Integendeel, u probeert hen steeds met argumenten en vanuit een ongeėvenaarde kennis van zaken, te overtuigen'.
De liefde voor de Biesbosch zit bij Koolen in zijn genen. Hij sjouwt en vaart al ruim veertig jaar door dit vermaarde zoetwatergetijdengebied. Voor de Biesbosch kwamen er na 1970, toen het grootste deel van de getijdenwerking verdween door de Deltawerken, grote veranderingen aan.

Er werden woeste plannen gesmeed voor het waterrijke gebied, zoals de bouw van vakantiewoningen in polders en grootschalige aanleg van havens voor de watersport. Koolen wilde dergelijke ontwikkelingen indammen en maakte in 1967 eerst deel uit van de Biesboschwerkgroep en later nam hij zitting in het bestuur van de Vereniging Behoud Biesbosch. Bij zijn verweer kruiste Koolen meerdere malen verbaal de degens met (gemeente)bestuurders en beleidsmakers.

Koningin Beatrix spelt de Zilveren Anjer op bij Jan Kolen. Copyright Jacques van der Neut.

 

Koningin Beatrix speldt de Zilveren Anjer op bij Jan Koolen. Rechts staat Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

'Zij waren het inderdaad niet altijd met mij eens, maar ik deed het nooit uit eigen gewin. Bij dergelijke discussies stond het behoud van de Biesbosch bij mij altijd voorop' aldus Koolen. 

Reageer op dit artikel

Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2009 © Biesbosch.nu