Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2009


 

Terug naar inhoudsopgave

Column
De Dordtse Zalmdagen
   Henk van de Graaf
 

De zalm is terug!
Vissers in de Noord meldde ons sterk stijgende vangsten in mei/april (de tijd dat de zalm in vroegere tijden in grote aantallen de rivieren optrok).
's Morgens in alle vroegte als we eruit gaan om de fuiken te lichten zien we ze in grote getale boven het water uit springen en dan vooral op het snel stromende gedeelte vr Papendrecht' aldus Fiole, riviervisser uit Alblasserdam en pachter van het viswater in de Noord.

Kop van 't Land. Copyright Henk van de Graaf.


Ook op de Nieuwe Merwede (ooit de 'bypass' voor trekkende zalm op weg naar de bovenstrooms gelegen paaigronden), waar ze tot het begin van de vorige eeuw met zegen werden gevangen, worden weer flinke vangsten gemeld.
De schippers van het veer aan de Kop van 't Land melden vele 'springers' (een bijnaam van de zalm in de tijd dat er jaarlijks nog tienduizenden exemplaren werden gevangen) en maken er een sport van dagscores bij te houden.

De Natuur- en Vogelwacht Dordrecht/Museum Twintighoeven en het Biesboschmuseum in Werkendam ruzin inmiddels over het in oude staat herstellen van de voormalige zalmvisserij; ooit actief op zowel de Noord- als de Zuidoever van de Nieuwe Merwede met zalmzegenvisserijen. Het conflict gaat met name over het beheer van de visserij en de verwachte verdeling van de inkomsten uit de zalmvangst.

Het plan om de oude zalmzegenvisserij weer nieuw leven in te blazen zal met name de stad Dordrecht geen windeieren leggen. Het idee is een vangstquota in te stellen en weer beperkt te gaan vissen op de zalm.
Het stoombootje waarmee destijds de zeeg werd uitgevaren is nog in de vaart en de spil en de haal waarmee de zegen werden binnengehaald en uitgezet bestaan ook nog steeds. Ze liggen op de zuidoever van de Nieuwe Merwede (tussen de 'Ottersluis' en de 'Nieuwe kat').

Voor de nieuwe visserij wordt een quotum ingesteld; er mag, zo is het idee, in de maanden april/mei slechts honderd maal een zeeg uitgebracht worden.
Het zal een mooi spektakel opleveren aan de oevers van de Nieuwe Merwede en men verwacht dat het d toeristische trekpleister van Dordrecht zal worden.
 
De gevangen zalm moeten bij decreet in Dordrecht op de voormalige visafslag aan de Wijnhaven, aan land worden gebracht en zal bij opbod verkocht worden aan de locale horeca.
Met het herstel van de zalmpopulatie hoopt het gemeentebestuur van Dordrecht er weer een belangrijke toeristische trekker bij te krijgen; 'De Dordtse Zalmdagen.
De zalm als lokaal seizoensproduct van zeer hoge kwaliteit waarmee de horeca in het voorseizoen een stevige impuls zal krijgen. Vergelijkbaar, zo hoopt het gemeentebestuur, met vlaggetjesdag in Scheveningen, wanneer de eerste haringen aan land worden gebracht.

                                          --------------------------

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande tekst fictief is.
Ondanks het feit dat er door de jaren heen weldegelijk toenemende vangsten worden gemeld door riviervissers (Foile en Klop) is er nog geenszins sprake van een substantieel herstel van het zalmbestand, laat staan een herstel van een gezonde populatie van wat ooit, vr de kolonisatie van onze Delta, enorme bestanden aan zalm moet zijn geweest.
Curieus is wel het bericht dat er weer regelmatig twee aalschokkers bij St. Goar en St. Goarshausen, vlak bij de Lorelei, (destijds n van de beste Duitse zalmvisstekken) actief op zalm vissen. Zij vangen de zalm weg die na het slechten van vele barrires onderweg kans heeft gezien zijn paaigronden heel dicht te naderen.

Als ik zalm was zou ik dus nog even wachten met grootschalig herstel van het bestand. Zolang er nog geen afdoende (Europese en locale) maatregelen getroffen zijn om bij het eerste het beste herstel er direct weer op te gaan vissen zou ik lekker op zee blijven.

Pas als er weer een dusdanig gezonde populatie door onze rivieren zwemt en  honderd halen met een zeeg geen enkel effect heeft op het visbestand kan het mijn zegen krijgen.
Als de 'Koning van de vissen' tijdens en na de vangst dan ook nog met respect behandelt wordt kan er wat mij betreft weer gedacht worden aan visserij op het beste wat onze rivieren te bieden heeft; 'eigen' zalm op je bord tijdens de 'Dordtse Zalmdagen'.


Henk van de Graaf

Papendrecht juli. 2009

Reageer op dit artikel
Tekst en foto
Henk van de Graaf

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 Biesbosch.nu