Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2008


 

Terug naar inhoudsopgave


Nieuws uit de Biesbosch
 

Wild zwijn. Copyright JohnvandenHeuvel/www.stockburo.nl

Wilde zwijnen in de Biesbosch
De provincie Brabant heeft een ontheffing afgegeven voor afschot van de wilde zwijnen die in de Oostwaard zijn waargenomen.
Tot op heden is het nog niet gelukt om de dieren te lokaliseren en af te schieten.
Het is dan ook onduidelijk of de dieren zich nog in dit gebied bevinden.

PolderTurfzakken. Copyright Henk van de Graaf.

Project Zuiderklip stilgelegd
De Raad van State heeft het beroep van de appellant gegrond verklaard en het besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd. Er dient eerst een MER (milieueffectrapportage) te worden gemaakt. De uitvoering van het project is stilgelegd en het gebied is veilig en beheerbaar achtergelaten.
Lees meer (pdf).

BIES! Copyright BIES!

BIES! theaterfestival in de Biesbosch
In de Hollandse Biesbosch vindt van 10 t/m 14 september 2008 het theaterfestival BIES! plaats.
Theater, muziek, film, beeldende kunst en eten in de natuur.Biesbosch.nu magazine stelt 2 x 2 kaarten  beschikbaar (zie puzzelpagina).
Meer over dit festival in onze rubriek 'kunst en cultuur'.

Kamperen. Copyright Henk van de Graaf.

Dagcamping Hollandse Biesbosch
Het Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch heeft een dagcamping geopend in de Hollandse Biesbosch.
Hier kunt u gratis staan met tent, camper of caravan. Overnachten is niet toegestaan.
Lees meer (pdf).

Copyright www.archeologiebetuweroute.nl

Archeologie Betuweroute
De Projectorganisatie Betuweroute heeft de resultaten van het archeologische onderzoek gepresenteerd en aangeboden aan de vakgenoten van de betrokken gemeenten.
Zij dragen hiermee de gegevens over aan de wetenschap en de burgers.

Meer info op www.archeologiebetuweroute.nl

Als Biesboschgids begeleid je allerlei activiteiten, van schoolprogramma's tot vaartochten (foto: Biesboschcentrum Dordrecht).

Nieuwe Biesboschgidsen gezocht
In october start er een nieuwe cursus waarin
enthousiast Biesboschliefhebbers opgeleid worden tot gids. De cursus bestaat uit verschillende modules waarin veel aspecten van de Biesbosch aan bod komen.
Lees persbericht (pdf).

Schotse Hooglander. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Adopteer een Schotse Hooglander
Jan en Ellie Saarloos wonen op een eiland in de Biesbosch. Ze runnen, als laatste boeren van de Biesbosch, een boerenbedrijf en houden ondermeer Schotse Hooglanders. Je kunt deze mooie beesten adopteren en op het eiland kamperen en zelf je geadopteerde Hooglander bezoeken.
Lees meer (pdf).

Tekening van oude landkaart.

Zalmen trekken door de Maas naar zee.
Het Belgische instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en Univ. van Luik 36 jonge zalmen gezenderd. Tien exemplaren haalde het Haringvliet en zes de Noordzee. 
Meer in de nieuwsbrief van INBO (pdf).

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 Biesbosch.nu