Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2008


 

Terug naar inhoudsopgave

Van een pontje komt een pontje
Hannie Visser-Kieboom

Zoals een bekend spreekwoord zegt: ‘Van een bruiloft komt een bruiloft’ is het in dit verhaal verbasterd tot ‘Van een pontje komt een pontje’.
In de vorige bijdrage van de Historische Vereniging Werkendam schreef ik over voormalige en nieuwe pontjes in de Biesbosch. In deze bijdrage een vervolg daarop, hoofdzakelijk een fotoverhaal.

Door een gesprek tussen Pontje Steur schipper Thera van den Heuvel met Lies Polak kwamen enkele fraaie foto’s boven tafel van het pontje over het Boomgat.

Het gesloopte veerhuis. Copyright Lies Polak.Dat kabelpontje werd door het Kroondomein in de vaart gebracht en werd jaren bediend door Teun Polak, inderdaad grootvader van Lies Polak. Voor deze veerman werd in de Kroonpolder in 1935 een huis gebouwd, het ernaast gelegen veerhuis is toen gesloopt, maar is te zien op één van de foto’s. 

Pontje Boomgat met auto en passagiers, Copyright Lies Polak.

Pontje Boomgat met auto en passagiers, Copyright Lies Polak.

De in aanbouw zijnde Kroonbrug (1939) Copyright Lies Polak.Het kabelpontje over het Boomgat werd in 1939 uit de vaart genomen en vervangen door de Kroonbrug. Ook daarvan bleken nog enkele foto’s gemaakt. Veerman Teun Polak werd vervolgens brugwachter, er was toen nog regelmatig beroepsvaart voor de afvoer van landbouwproducten over het Boomgat. Hij overleed in 1944.

Veel kon kleindochter Lies dan ook niet vertellen over de foto’s, omdat ze haar grootvader nooit gekend heeft. Ook haar vader is inmiddels overleden.

Kroonbrug tijdens zware ijsgang. Copyright Lies Polak.De foto’s kwamen te voorschijn uit een album van haar moeder.
De foto’s werden al eens eerder tentoongesteld bij de opening van het Biesboschmuseum.

Deze opname van de Kroonbrug werd gemaakt tijdens zware ijsgang in het Boomgat.

Eierboer Wiebinga komt van het pontje Boomgat. Copyright Lies Polak.Tenslotte nog deze opname van eierboer Wiebinga van de boerderij 'Steenen Muur' die van het pontje Boomgat afkomt. Hij was een bekende verschijning in de Biesbosch.

Tekst Hannie Visser - Kieboom
Foto's Lies Polak
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu