Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2008

Terug naar inhoudsopgave

De Biesbosch in trek bij
arenden

 
Jacques van der Neut

De waterrijke Biesbosch is met zijn ondiepe, visrijke lagunes een zeer geschikt jachtgebied voor visetende roofvogels zoals de zeearend en de visarend. De zeearend met zijn imposante spanwijdte van ruim twee meter bezoekt de Biesbosch tot nu toe uitsluitend als overwinteraar. In de meeste gevallen draait het om juveniele vogels, die snel te herkennen zijn aan het opvallend gevlekte verenkleed. Soms is er ook sprake van oudere vogels, die beschikken over witte staarten.

Copyright Daan Bruysters.
Visrijke lagunes. Aakvlaai. (foto Daan Bruysters)

De zeearend broedt sinds 2006 in de Oostvaardersplassen. Een krakkemikkige wilg fungeert sindsdien als nestboom. Bij het nest werd vorig jaar een webcam geplaatst. Daarmee is bijzonder beeld vastgelegd. Dit jaar is in het nest gluren echter niet mogelijk. Het paar zeearenden bouwde namelijk een nieuw nest in een ontoegankelijk terreingedeelte van de Oostvaardersplassen. In maart ontdekten boswachters van Staatsbosbeheer het bij toeval tijdens het bestuderen van luchtfoto’s. Met het oog op verstoring van deze unieke broedvogels, plaatste men dit keer echter geen webcam. Dit jaar dus geen beelden van het familieleven van het koppel zeearenden, wel is vastgesteld dat er twee jongen zijn uitgekomen. Naast de zeearend verblijven er in de Biesbosch ook regelmatig visarenden.

 

Visarend. Copyright Jacques van der Neut.

Visarend. Copyright Jacques van der Neut

Meerdere visarenden
Sinds de afsluiting van het Haringvliet is het aantal visarenden in de Biesbosch duidelijk toegenomen. Ieder voorjaar zijn er tot ver in de broedtijd, soms zelfs de gehele broedtijd, visarenden in het gebied aanwezig. Vanaf juli nemen de aantallen flink toe; in de periode augustus tot en met oktober verblijven er zo’n vier tot zeven vogels in de Biesbosch. Tot voor kort hadden ze enige voorkeur voor de Brabantse en Dordtse Biesbosch en de Nieuwe Merwede, de laatste jaren zijn er ook in de Sliedrechtse Biesbosch (op het Eiland van Dordrecht) bijna altijd visarenden te vinden. Ook in de bredere polderkreken wordt zo nu en dan gefoerageerd.
Door de aanleg van de natuurontwikkelingsgebieden is dit beeld in zoverre veranderd dat de oppervlakte voedselgebied is toegenomen en de visarenden dit ook weten te benutten. Mogelijk is dat de reden dat er de laatste jaren ieder broedseizoen vaak meerdere visarenden aanwezig zijn. Het moment dat de soort gaat broeden lijkt er dus aan te komen. Om deze fascinerende roofvogels daarbij een handje te helpen, zijn er in enkele hoogspanningsmasten kunsthorsten geïnstalleerd. Tot op heden hebben daarvan alleen nijlgansen geprofiteerd.

 

Sassenplaat. Copyright Henk van de Graaf.

Visarendentocht
In september is de kans het grootst om van de magnifieke visarenden te genieten.
Dit jaar is Staatsbosbeheer vijftig jaar in de Biesbosch actief en om dat te onderstrepen organiseert deze dienst op zaterdag 6 september 2008 een visarendentocht. Deze vaartocht gaat stroomafwaarts over het Hollandsch Diep (langs de Sassenplaat tegenover Shell Moerdijk) richting het vestingstadje Willemstad. Vandaar voert de tocht over een deel van het Haringvliet naar de oostpunt van het riviereneiland Tiengemeten.
Via de zuidrand van de Hoekse Waard varen we terug naar Lage Zwaluwe.
Voor nadere informatie over deze éénmalige vaartocht kunt u terecht bij het Biesboschbezoekerscentrum in Drimmelen 
(tel. 0162-682233).

De Sassenplaat in het Hollands Diep.
(foto: Henk van de Graaf)


Tekst: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.
Foto's Jacques van der Neut, Daan Bruysters en Henk van de Graaf.

Reageer op dit artikel

.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2008 © Biesbosch.nu