Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2008


 

Terug naar inhoudsopgave


De vier jaargetijden van de Biesbosch
door de ogen van een Biesboschgek
 

 

Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl


Deel 2
Zomerkriebels
Henk van de Graaf


Ik heb je beloofd mee te nemen op een tocht door mijn geliefde natuurgebied, maar je kon vandaag niet.
Wel, ik heb je toch stiekem meegenomen en je de geweldige wolkenluchten laten zien boven het oneindige zoetwatergetijdengebied.
De glinsterende linten licht over het water. De boom vol aalscholvers.

De oude rietsnijder, zeisend in een veld van korengouden halmen en de nijlgansen die met veel kabaal opstegen uit een grote pol gele lis.

En je knikte bij het omgeknaagde rijtje wilgen, toen ik je de in aanbouw zijnde beverburcht wees en je glimlachte toen ik het gedicht oreerde over ‘Tolkien en het woud van zoete vloed’.

Rietsnijder. Copyright Henk van de Graaf.

Je keek mee over mijn schouder toen ik foto’s maakte van oplichtende oevers vol aanzwellend oevergewas. Helle composities van lucht, land en water. ‘Hollandser kon het niet’ zei je.

Fluisterboot in het Gat van Beneden Petrus.

Je boomde mee met de peilstok toen we een ondiepte overstaken in de hoop niet vast te lopen en een uur te moeten wachten op hoog water en je zwaaide naar de mensen aan boord van de fluisterboot die we in de smalle ‘Sloot van Beneden Petrus’ passeerden. Schurende scheepswanden tussen wallen van riet, klei en modder.

En je zweeg en wees en staarde in de oneindige verte bij dat ene doorkijkje waar geen horizon is, waar je van de wereld valt als je te ver doorvaart.

Weer later deinsde je even achteruit bij de bulderende lach van de boer op de Visplaat, een ruige maar zachtaardige man op het eiland aan het ‘Gat van de Nieuwenbinnensteek’ om vervolgens in lachen uit te barsten bij het kijken naar de bouvier van de boer, die in de verte, aan de andere kant van het eiland een groep overzomerende grauwe ganzen de lucht injoeg; een zwarte dot deinende haren, net die van ma Flodder.

Stal van boer Saarloos op de Visplaat. Copyright Henk van de Graaf.

En doodstil stond je naast me toen ik fluisterde dat de geur van de koeienstal me deed terugdenken aan mijn vroege jeugd, aan de boerderij van een te vroeg overleden schoolvriend, waar nog koeien op stal stonden; het gerammel van kettingen, bonken van hoeven, schurkende huiden tegen glimmende houten balken, de smaak van bix in mijn mond, natte vingers van sabbelende pinken, stoom uit de dampende neusgaten.

Op de terugweg zat je stil naast me op de achterplecht en las mijn gedachten toen ik opkeek naar het uitspansel boven die hele machtige zompheid waarin ik me nietig en klein voel, maar waar ik als geen ander thuis ben en ondubbelzinnig begrijp hoe simpel het is van het leven te genieten door het te ervaren zoals het zich aan je voordoet.

Je was erbij. Ik heb je het gebied laten zien waar ik van hou, waar alles terugvalt op eenvoud ondanks de complexiteit van dat grote organisme. Waar ik gevoelens ervaar die waardevoller zijn dan enig materieel bezit; het gebied waar ik mijn rust vindt.

Volgend keer, als je wel kan, laat ik je de Biesbosch zien.

Gat van Hardenhoek. Biesbosch. Copyright Henk van de Graaf.

Henk van de Graaf,
Papendrecht
, juni 2006

Reageer op dit artikel

Tekst en foto´s Henk van de Graaf

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu