Biesbosch.nu

Magazine juli / augustus 2007


 

Terug naar inhoudsopgave

Oep d'n aoi of 't stilleke is 't vaak nie om te banke
Hannie Visser-Kieboom

Aoi. Copyright Leen Kieboom.Het onvervalste Werkendamse dialect wordt steeds minder gehoord, zo schreef J.C. Visser reeds in 1972. Reden voor Visser om die periode een lijst met Werkendamse uitdrukkingen en gezegden samen te stellen.
In zijn voorwoord schrijft hij: “Lang niet steeds is ons dialect gekuist. Het grootste deel der mannelijke beroepsbevolking van ons dorp heeft eeuwenlang de werkdagen in een gemeenschap van louter mannen in keten en arken doorgebracht”. En zo hebben veel dialect woorden een oorsprong in de Biesbosch.

Eén van die bijzondere Werkendamse woorden die zo ontstond, is d’n aoi.
Dit is een uiterst primitief gemak, eertijds bij griendketen in de Biesbosch.
Het zijn twee palen verticaal in de grond geslagen met een dwarssliet en een rietscherm erom heen. Het woord kan in scherts door de Biesboschmensen zelf bedacht zijn. Het werd in geen enkele woordenboek aangetroffen.
Maar ook een woord als turk is typisch Werkendams. Het was de werkkleding voor griendwerkers, een hemd gemaakt van turksleer. Verder zijn er woorden als deek, keetbos, klugte, meuzik en meer die herinneren aan het Biesbosch verleden.

Nadat Visser in 1972 het boekje samengestelde, verdween het kennelijk in de la. Het werd in elk geval nooit uitgegeven. In 2004 kwam het bij J. van Oord tevoorschijn uit de nalatenschap van de broer van Jan C. Visser, wijlen Andries Visser. Maan van Elzelingen bewerkte de teksten en maakte er een boekje van, dat de leidraad vormde van het eerste Werkendamse dictee. 
Inmiddels zijn drie dictees gehouden en tijdens de laatste aflevering werden de aantekeningen van J.C. Visser uit 1972 als boekje aangeboden aan Cor van der Maas, schrijver van de dictees. Zo blijft een stukje (Biesbosch) cultuur bewaard voor het nageslacht.

Het boekje is voor 6,50 euro te bestellen bij shop@historiewerkendam.nl

Reageer op dit artikel
Foto: copyright Leen Kieboom

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2007 © Biesbosch.nu