Biesbosch.nu

Magazine juli / augustus 2007


 

Terug naar inhoudsopgave


Graafmachine in de Zuiderklip. Copyright Dienst landelijk gebied.
'Schilderijtje' van de werkzaamheden in de Zuiderklip bij zonsopkomst.
Copyright Dienst landelijk gebied


Polder Turfzakken. HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

De Zuiderklip,
    
natuurlijk mooi!

De Zuiderklip verandert. Vier landbouwpolders in het hart van de Biesbosch worden omgevormd tot een robuust nat natuurgebied. Na jaren voorbereiding ging eind vorig jaar de eerste schop de grond in. En nu, een paar maanden later, worden de contouren van de nieuwe Zuiderklip steeds duidelijker zichtbaar. Grote machines, grote grazers en een groot uitgestrekt natuurgebied in wording. Een bezoek aan de Zuiderklip is groots.

Wie voor het eerst naar de Zuiderklip vaart, krijgt het idee ergens diep in de rimboe terecht te komen. Met de boot door nauwe kreken, soms bukkend voor een overhangende tak. Een reiger in het riet en snaterende eenden langs de kant. Uit het groen klinken onverwachte geluiden van onzichtbare dieren. Dit is het hart van Nederland. Zo zag ons land er vroeger uit.

Eilandje en geulen
Windmolen. HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
Het is er stil, maar hoe dichter je bij de Zuiderklip komt, hoe meer je een gebrom gewaar wordt. Pas als je uit de boot en op de dijk klimt, zie je waar dat gebrom vandaan komt. Achter de dijk zijn bulldozers, graafmachines en vrachtwagens bezig met het afgraven en verplaatsen van grote hoeveelheden grond. Je ziet de contouren van een grote geul en verderop nog een. Daar is een soort eilandje gemaakt. Hier en daar zijn langs de dijken grondophogingen gemaakt.
In de verte staan twee watermolens. De eerste vogels hebben al bezit genomen van de nieuwe natuur.

Oogharen
Lizette Koekkoek van Dienst Landelijk Gebied wijst over het gebied. 'Daar, in de polders Turfzakken en Kwestieus, zijn we al erg ver met het project. Het grootste deel van de grond is afgegraven. Door je oogharen zie je al hoe het wordt.
Die watermolens houden Kwestieus ‘droog’. Op die manier kan het een foerageergebied voor ganzen worden. Verderop in de voormalige polders Lepelaar en De Plomp staat alles klaar om te beginnen. Daar gaat de aannemer in de zomer aan de slag.'

Draglines en kalfjes
Die aannemer is Aannemingsbedrijf G. van der Ven BV uit Brakel. Samen met Ingenieursbureau BCC uit Leerdam voeren zij deze klus uit. Ook voor hen is het een bijzondere klus. De Zuiderklip is alleen over water te bereiken dus moest al het materiaal ingevaren worden. Bovendien lopen er grote grazers in het gebied, maar tot nu toe trekken die zich weinig van de werkzaamheden aan. Moeders met hun kalven lopen op het gemak tussen de draglines door.

Modderkruipers
Grote modderkruipers. Copyright Jacques van der Neut.
Voordat de aannemer aan de slag kon, moesten er eerst andere dierlijke bewoners van de Zuiderklip verhuisd worden: de grote modderkruiper. En dat viel nog niet mee. Nico de Bruijn, adviseur ecologie van ingenieursbureau BCC vertelt: “Zoals je van modderkruipers mag verwachten, hadden die vissen zich in de modder verschanst.
We hebben daarom steeds met een kraan een hap modder uit de sloot gepakt en uitgespreid op de kant. Met de hand konden we toen de modderkruipers vangen.” En met succes! Er werden 1547 Grote Modderkruipers, 15 Kleine Modderkruipers en een Kamsalamander(!) gevangen en verhuisd naar andere poelen en sloten in het gebied.

Witte huisje op de Turfzakken. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Toekomst
Van een rustige landbouwpolder naar een ruig natuurgebied, dan mag je wel van een extreme make-over spreken. Als alles volgens planning loopt, is die make-over in de zomer van 2008 klaar. De Zuiderklip heeft dan twee belangrijke functies: nieuwe robuuste natte natuur en waterstandverlaging bij hoogwater op de Bergsche Maas.

Lizette Koekkoek, DLG: 'Die twee functies waren de belangrijkste doelen van de partners in het project: Rijkswaterstaat, Deltanatuur, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Drimmelen, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. En vanwege die twee functies kregen we ook Europese subsidie (FRaME). Als in de zomer van volgend jaar de Zuiderklip klaar is, krijgt Staatsbosbeheer een uniek gebied in beheer. Een gebied wat je nu al mooi ziet worden! De Zuiderklip, natuurlijk mooi!'

Foto's Dienst landelijk gebied, Jacques van der Neut en HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
Meer info: www.deltanatuur.nl en/of www.dezuiderklip.nl
Reageer op dit artikel 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2007 © Biesbosch.nu