Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2006

 

Terug naar inhoudsopgave


Watersnoodmonument, H.F. Onderwater
Watersnoodmonument, H.F. Onderwater

© Foto Dordrechtsch Nieuwsblad


Het verhaal bij de foto

Biesbosch.nu is op zoek naar de locactie van dit monument annex beeldhouwwerk wat ongeveer in 1927 moet zijn gemaakt. Wie weet waar dit werk zich momenteel bevindt?

De foto is afkomstig uit het boek 'Het ontstaan van den Polder De Biesbosch', ondertitel "waar water woelde golft goudgeel graan". Geschreven door Joh. A. Vis, secretaris der ver. "De Biesbosch" te Dordecht. Uitgegeven door de vereniging "De Biesbsoch" gevestigd te Dordrecht mei 1936.

Het onderschrift bij de foto luidt;
Dit beeldwerk, ongeveer 2 meter hoog, is vervaardigd door den heer H.F. Onderwater te Dordrecht. Het is een watersnoodmonument, uitgevoerd in eikenhout. Het groote opstaande gedeelte is gemaakt van een balk, afkomstig van de Hervormde Kerk te Borculo, welke kerk bij de stormramp op 10 augustus 1925 werd verwoest.
Vier jaargetallen: 1421, 1861, 1916 en 1926 herinneren aan even zooveel watervloeden. De zijde boven het jaartal 1421 (St. Elisabethsvloed) vertoond de Groote Kerk van Dordrecht; verscheidene kerktorens steken juist boven het water uit; in het midden de wieg met het kind en de kat. Boven het jaartal 1861 zien we tafereelen uit den vloed, welke de Bommelerwaard teisterde; verder de beeltenis van Koning Willem III, de Vorst, Die door Persoonlijk bezoek het reddingswerk stimuleerde en veler nood lenigde. De derde zijde toont ons taferelen uit den Watersnood in Noord-Holland in 1916; o.a. is afgebeeld de kerk van Edam, waarheen het vee met schuiten werd vervoerd om daar te worden opgestald. De vierde zijde herinnert aan de overstrooming in 1926 in het land van Maas en Waal, waar Onze Vorstin door Hare tegenwoordigheid en bewijzen van meeleven de ongelukkige bevolking tot steun was.
De beeltenis van De Koningin versiert deze zijde.
Het monument is door de heer Onderwater aan het Gemeentebestuur van Dordrecht aangeboden als bewijs van medeleven met het groote indijkingswerk. Het monument bevindt zich nu in het kantoor van den polder "De Biesbosch" in het centrum van den nieuwen polder (wie weet er waar dit centrum staat of heeft gestaan, red.)
Als bijzonderheid dient vermeld, dat de heer Onderwater, die in 1847 is geboren, dit beeldhouwwerk op ongeveer 80-jarigen leeftijd maakte.

Wie helpt ons aan meer informatie?

Redactie Biesbosch.nu
Reageer op dit artikel


Biesbosch.nu zoekt bijzonder fotomateriaal met een verhaal. Beschikt u hierover dan willen wij graag met u in contact komen. U kunt ons bereiken per e-mail.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2006 © Biesbosch.nu