Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2006

 

Terug naar inhoudsopgave

 

Rietaak "Vier gebroeders"          

Rietaak Vier Gebroeders. Copyright Valentine Wikaart.

Tot omstreeks 1925 werden op de werfjes in Raamsdonksveer, Hardinxveld en Sliedrecht  voor de riet- en griendbazen en enkele kleine particuliere schippertjes in de regio deze speciale ijzeren aakjes gebouwd

Aanvankelijk werd er met deze schepen hoofdzakelijk gezeild en geboomd, echter in de jaren dertig werden er diverse gemotoriseerd. Andere aken werden van hun zeiltuig ontdaan en bleven voornamelijk in gebruik voor het uitvletten van riet- en rijshout naar de riet- en houtheuvels.

Tot 1970 was er in De Biesbosch en langs de Benedenrivieren nog een tiental rietaken in oorspronkelijke staat bedrijfsmatig in gebruik. Veel rietaken waren toen al tot recreatievaartuig of als woonark omgebouwd. Het werd duidelijk dat dit specifieke scheepstype, dat zo eigen was aan onze regio, als beroepsvaartuig in snel tempo ging verdwijnen. Anno 2005 zijn er van de honderden ijzeren rietaken die er destijds in Nederland zijn geweest, nog maar een stuk of vijf in originele staat bewaard gebleven.

Rietaak Vier Gebroeders. Copyright Valentine Wikaart.Verleden jaar deed zich een unieke kans voor.
Het  Havenmuseum uit Rotterdam nam contact op met enkele personen uit Werkendam. Het museum bezat een uit Werkendam afkomstige rietaak met de naam “Vier Gebroeders”. Vanwege andere projecten bleek het Havenmuseum niet in staat de nodige aandacht aan de restauratie van dit unieke zeilscheepje te schenken.

Om de restauratie van de “Vier Gebroeders” ter hand te nemen is een aparte vereniging opgericht. Na restauratie kan dit scheepje, als varend monument voor diverse taken en vaartochten in en rond De Biesbosch worden ingezet.
De restauratie is ondertussen al in volle gang. Maar er moet nog veel energie ingestoken worden en heel veel geld worden verzameld voor het geheel gerestaureerd en vaarklaar is.

Rietaak Vier Gebroeders. Copyright Valentine Wikaart.Daarom wil het bestuur van de vereniging “Vier Gebroeders” dit scheepje en de doelstellingen onder uw aandacht brengen. Want zij zoekt nog meer leden die zich voor (minimaal)
€ 17,50 per jaar willen verbinden aan dit stukje vaarhistorie. Met voldoende leden kan zij ook andere subsidiegevers opwarmen en sponsors benaderen om de restauratie tot een goed einde te brengen.

Steun dit initiatief en wordt lid van de vereniging “Vier Gebroeders”.

Meer informatie:
Richard Wikaart, Sasdijk 67, 4251 AD Werkendam, tel: 0183-502528 of
Thomas Westerhout, Nieuwe weg 10, 4251 AG Werkendam, tel: 0183-501089.

Contributies en donaties zijn van harte welkom op Rabo-rekening 1143.89.527.

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2006 © Biesbosch.nu