Biesbosch.nu

Magazine juli 2005

Terug naar inhoudsopgave

Parende libellen. Copyright Ab H. BaasLibellen
             fascinerende insecten!
Door Jacques van der Neut

Gewoonlijk zijn libellen warmteminnende insecten. Met het aflopen van de zomer verminderen hun aantallen aanzienlijk. Sommige soorten zoals de houtpantserjuffer, paardenbijter en de bruinrode heidelibel blijven tot half oktober actief. De belangstelling voor libellen neemt de laatste tijd gelukkig steeds meer toe. Dat is geen wonder.

Libellen zijn de grootste insecten van Europa.
Ze hebben prachtige kleuren, leveren wonderlijke vliegprestaties en hebben een boeiende levenswijze.
De aanwezigheid van bepaalde soorten is een betrouwbare indicatie voor de kwaliteit van het watermilieu. Water is voor libellen van levensbelang. Hun hele levenscyclus speelt zich immers in en bij het water af. Van ei, via een aantal larvenstadia tot het gevleugeld eindstadium, de volwassen libel of met een mooi woord ook wel imago genoemd. De larven leven in het water, het imago in de lucht. Vrijwel alle Europese soorten gaan in aantal achteruit door hun gevoeligheid voor watervervuiling, overbemesting en beek- en rivierkanalisaties. Zodoende zijn ze één van de meest bedreigde groepen van de Europese fauna.

Subtiele verschillen
Copyright: Ab H. Baas
Copyright Ab H. BaasHerkenning van al die soorten vereist trouwens wel enige ervaring. Watersnuffels zijn overwegend blauwzwart getekende waterjuffers. Op het achterlijf, vlak achter het borststuk, is doorgaans een klein paddestoelvormig figuurtje te zien. Het spreekt voor zichzelf dat al die subtiele verschillen van heel dichtbij dienen te worden bekeken. Een streepje hier of daar. Een al of niet doorlopende buikstreep. Een bepaald figuurtje op een van de achterlijfsegmenten of een opvallende borsttekening. En ga zo maar door.
Met zo’n waterjuffer of libel in de hand gaat dat opperbest. Al die details zijn met een loupe of een macrolens uitstekend te bekijken. Het verschil tussen een ‘waterjuffer’ of een ‘libel’ is niet zo moeilijk. Waterjuffers vouwen in rust hun vleugels op, terwijl die bij een rustende libel gespreid blijven. 

Nieuwe terreinomstandigheden
Copyright: Ab H. BaasLibellen reageren snel op nieuwe terreinomstandigheden. Zo vervullen diverse rondom en in de Biesbosch liggende natuurontwikkelingsprojecten voor libellen een belangrijke rol. In dit verband bedoelen we dan de voormalige landbouwgebieden die met het oog op kleiwinning reeds zijn afgegraven. De bemaling (met gemalen) is gestaakt. Regenval in combinatie met kwel zorgen voor hogere waterstanden. Doorgaans is de waterkwaliteit er dan ook goed.
In die terreinen huizen veel soorten libellen zoals watersnuffel, gewone oeverlibel, vroege glazenmaker, glassnijder en grote keizerlibel.

Bij warm, aanhoudend zomerweer verschijnen er zelfs soorten die gewoonlijk met klimaatsverandering in verband worden gebracht zoals de zuidelijke glazenmaker, de zuidelijke keizerlibel en de vuurlibel. In onze grote rivieren is de laatste jaren ook sprake van een opmerkelijke ontwikkeling. De verschillende Merwedetakken vormen zelfs een bolwerk voor een rheofiele (stroomminnende) soort zoals de rivierrombout. De beekrombout en weidebeekjuffer worden er ook regelmatig gesignaleerd.  Het zien van ‘uitsluipende’ larven, zo noemen kenners het moment waarop een libel zich uit zijn larvenhuid perst, is een wonderlijk schouwspel. De aanwezigheid van zandstrandjes met een weelderige vegetatie is hierbij van doorslaggevend belang.

Copyright: Ab H. Baas
 

 


Rapport: Libellen in De Biesbosch
Arno Boesveld en Jacques van der Neut hebben  onderzoek gedaan naar het voorkomen van libellen in de Biesbosch. In 2005 verscheen: Libellen in het Nationaal Park De Biesbosch, Een overzicht van 1993 t/m 2003 verzamelde waarnemingen. Dit 100 pagina’s tellende werk bevat tientallen kleurenfoto’s en verspreidingskaartjes.
Het rapport kost € 10,00 en is verkrijgbaar bij de bezoekerscentra in Dordrecht en Drimmelen of bij het Staatsbosbeheerkantoor in Werkendam (voor de laatste bel 0183-678988).
 

Voorkant rapport Libellen in De Biesbosch  

 

Tekst: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer
Foto's: copyright: Ab H. Baas
2005 © Biesbosch.nu

Terug naar inhoudsopgave