Biesbosch.nu

Magazine mei 2011

Zuidplaatje. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

De Oranjes in de Biesbosch  
Hannie Visser-Kieboom

Koning Willem III. Copyright Hannie Visser Kieboom.Van oudsher bezaten de prinsen van Oranje landerijen in de Biesbosch. In 1856 wordt een deel van de bezittingen omgevormd tot Kroondomein rentambt Werkendam en beheerd door een rentmeester. Maar welke sporen hebben de Oranjes in de loop der eeuwen achtergelaten in de Biesbosch?
In het Kroondomein zijn daar de boerenhoeves, zoals de Emma hoeve, de Sophia Hoeve
(verwoest en herbouwd na de watersnoodramp in 1953) en de Anna Paulowna hoeve. Deze laatste brandt overigens af in 1920. In de Wilhelminahoeve sloeg in 1911 de bliksem in. Een aantal van de ‘koninklijke’ boerenhoeves zijn overigens inmiddels gesloopt vanwege de natuurontwikkeling in de Noordwaard. 

Copyright Streekarchief Land van Heusden en Altena.Hoe vaak en wanneer de Oranjes een bezoek brengen aan het gebied is niet bekend. Wel gaat het verhaal dat een Oranje een buitenechtelijk kind heeft verwekt in Werkendam. Het zou gaan om Antje Paans, die 4 mei 1858 is geboren in De Werken als dochter van Judith Paans (1836-1922). Antje zou in Werkendam de bijnaam ‘freule’ hebben gehad. Antje Paans is verwekt in 1857, in de tijd dat Koning Willem III aan het bewind was. Of dit alleen een mooi verhaal is of op enige waarheid berust? We weten het niet.

Wel bekend is een bezoek aan de Biesbosch van Prins Hendrik op 27 maart 1907*. Het bezoek wordt uitgebreid beschreven in het Nieuwsblad. De prins vaart vanaf Willemsdorp naar de Biesbosch en bezoekt daar onder begeleiding van rentmeester G.P.C. Baron Mulert De Koningin Sophiahoeve, bewoond door boer F. Duijnhouwer.
De boer wordt verrast door het bezoek, maar is niet te beroerd de prins rond te leiden door zijn keet, waar ‘het volk juist bezig was met aardappels schillen’.

Anna Paulowna hoeve. Copyright Hannie Visser Kieboom.Bij het bezoek aan de Anna Paulownahoeve op de Kievitswaard bij boer L. Groenewegen worden de bewoners eveneens verrast. Daar laat de vrouw des huizes het gezelschap in de voorkamer plaatsnemen, zonder te vermoeden dat het om de prins gaat. “Buiten gekomen gaf de Prins Duinhouwer en zijn vrouw hartelijk de hand tot afscheid. Het scheen den Prins op de boerderij uitstekend te bevallen en gaarne zou hij er langer vertoefd hebben als het getij niet tot vertrekken genoopt had.”  

Copyright Streekarchief Land van Heusden en Altena.Rentmeester G.P.C. Baron Mulert is overigens langere tijd rentmeester van het Kroondomein. Aanvankelijk woont hij in De Werken aan de Sleeuwijkse dijk. Van 1897-1903 is hij zelfs burgemeester van de gemeente De Werken. In 1903 is hij echter verhuisd naar Dordrecht, wel blijft hij rentmeester.

Een laatste bekend bezoek van een Oranje aan de Biesbosch is in voorjaar 2008 als de waterprins Willem-Alexander een dijk mag doorsteken**. Die plek staat sindsdien bekend als ‘het gat van de prins’. Meest grappige is nog dat de prins zijn kont nog niet heeft gekeerd, of het gat wordt weer dichtgegooid. Het werk blijkt nog niet helemaal af. Een anonieme kraanmachinist heeft de dijk weken later alsnog opnieuw doorgestoken.

*    Bron www.salha.nl/kranten
**  Zie hier filmpje youtube

Hannie Visser - Kieboom
Reageer op dit artikel

 

Biesbosch.nu in samenwerking met:

 De vereniging werkt aan onderzoek en behoud van historisch erfgoed en het bevorderen van belangstelling voor historische onderwerpen.
www.historiewerkendam.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu