Biesbosch.nu

Magazine mei 2011

Zuidplaatje. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

Tijdens het literatuuronderzoek van het project 'De Donkerslootse twisten' (zie elders in dit magazine) liep ik tegen een aantal zeer interessante boeken aan.
Niet alleen voor het onderzoek waren deze boeken onmisbaar maar ook voor het begrip van de lokale- en regionale situatie ter plaatse gaven deze boeken een schat aan informatie.
Gedurende de loop van de artikelreeks 'De Donkerslootse twisten' zal ik deze bijzondere boeken voor het voetlicht brengen. Ze behandelen met name de ontstaansgeschiedenis van het Benedenrivierengebied in het algemeen en die van de verschillende grote polders (Alblasserwaard, Riederwaard, Zwijndrechtse waard en de voormalige Grote of Zuid-Hollandse waard, nu Biesbosch, in het bijzonder).
Het zijn stuk voor stuk zeer leesbare boeken, meestal geschreven door historici of door kundige locaal historisch onderzoekers en absolute aanraders voor de liefhebber!
Henk van de Graaf

Land, water en bewoning
(Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen)
Peter A. Henderikx

Op 1 oktober 2001 lag professor Henderikx zijn werkzaamheden als hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam neer. Ter gelegenheid hiervan hebben collega's en vrienden een bundel samengesteld met een keuze uit zijn publicaties.

Het resultaat is een prachtig overzicht van verschillende onderwerpen die verband houden met de ontstaansgeschiedenis van de veengebieden in de Rijn-Maasdelta en Zeeland. Met name de artikelen over de ontginningen van de Rijn/Maasdelta door de eerste kolonisten, de bisschop van Utrecht en het Maas-Merwedegebied, de Lek en de Hollandse ijsel in de vroege Middeleeuwen, de zorg voor de dijken in het baljuwschap Zuid-Holland en de oprichting van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard in 1277 geven de locaal- en regionaal historisch onderzoekers onmisbare informatie.

Om enig begrip te krijgen in hoe de eerste ontginners te werk gingen, wat voor invloed en belangen de bisschop uit Utrecht had die in het kielzog van de ontginners parochies stichten, hoe de graaf van Holland de voorwaarden creŽerde (uiteraard niet gespeend van eigenbelang) en met wat voor problemen (waterhuishouding, oorlogen, ziekten en andere rampspoed) deze eerste bewoners van het Benedenrivierengebied, is dit 'basiswerk' van Peter Henderikx verplichte kost voor elke geÔnteresseerde in de ontstaansgeschiedenis het Benedenrivierengebied.
 


Meer over dit boek of direct bestellen...

Uitgeverij Verloren

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu