Biesbosch.nu

Magazine mei 2011

Terug naar inhoudsopgave


Uitvoering Stroomlijn verloopt
nog niet gestroomlijnd 

 
Jacques van der Neut

 

Begroeiing langs de rivier vormt op sommige plekken in ons land een serieus probleem voor de veiligheid van de scheepvaart, waardoor slecht zicht kan ontstaan.

Steden en dorpen in het rivierengebied hebben te maken met overstromingsgevaar. Rijkswaterstaat (RWS) heeft in 2007 en 2008 tien proeflocaties in het rivierengebied onderzocht onder de naam Stroomlijn. Op bepaalde locaties in onze regio zijn onlangs zaagwerkzaamheden voor Stroomlijn verricht, maar de uitvoering verliep zeker niet vlekkeloos.

Kale aanblik
De oevers van de Beneden Merwede langs de A15 en de uiterwaarden bij de brug van Gorinchem naar Werkendam bieden een kale aanblik. Tussen de Moerdijkbrug en de hsl, op het Eiland van Dordrecht, is ook vegetatie verwijderd. "Dit bos is door de werkzaamheden volkomen vernield" zegt Piet Aan de wiel uit Dordrecht. "De volledige ondergroei die hier voornamelijk bestond uit meidoorns van zo'n veertig jaar oud is verwijderd. Andere langzaam groeiende bomen werden eveneens gekapt. Het was nog wel zo'n mooie plek voor spechten." RWS vond in eerste instantie dat er juist was gehandeld. "De ingreep had te maken met het beleid Ruimte voor de Rivier. Dode en omgevallen bomen zouden bovendien een gevaar voor de scheepvaart vormen" vervolgt Aan de wiel. Achteraf kreeg hij te horen dat het kappen van de meidoorns niet nodig was geweest. "Ik opperde toen om daar herbeplanting uit te voeren, maar dat werd geweigerd" besluit Aan de wiel. Aan de overkant van de rivier gebeurde ook zoiets.

© Jacques van der Neut

Zaagwerkzaamheden voor het project Stroomlijn langs de A15
© Jacques van der Neut

"Volkomen nutteloos, al dat gezaag daar op de Brabantse oever," zegt Jan Koolen, bestuurslid van de Vereniging Behoud Biesbosch. "Het wilgenbos ligt nota bene in de luwte van de Moerdijkbrug en is dus niet relevant voor Stroomlijn. Desondanks heeft de aannemer er behoorlijk huisgehouden, alsof ze er met een dragline door heen zijn gerost. Saillant detail bij dit werk is dat dit deel onder de bescherming van Natura 2000 wetgeving valt. De ingreep had dus vooraf moeten worden getoetst. RWS heeft daar blijkbaar lak aan. Maar wat wil je, die mensen komen nooit buiten. Ik vrees het ergste want, als we niet oppassen gaat dit circus ook zo tekeer in De Biesbosch" besluit Koolen.

Omvangrijk project
Terreinbeheerders in het rivierengebied reageren verschillend. "Ja, in een gebied van ons zijn ook werkzaamheden voor Stroomlijn uitgevoerd" zegt Ernst-Jan van Haaften, beleidsmedewerker bij het Brabants Landschap. "Dit gebeurde echter zonder vooraf met ons te overleggen en bovendien hebben wij de nodige vraagtekens over de uitvoering." Het Brabants Landschap beheert een aantal terreinen in de omgeving van Sleewijk.

Forse kaalslag langs de oevers van veel rivieren.
© Jacques van der Neut

"Ik heb moeten knokken voor mijn centen" zegt Rudi Terlouw, Regiohoofd Veenweiden bij het Zuidhollands Landschap. "Wij gaan echter wel de verklaring met RWS conform de eisen van Stroomlijn ondertekenen, maar ik heb er wel een aanvulling voor beheerskosten uitgesleept. Het was eigenlijk niet meer dan een aalmoes. De kosten waren hoger dan de baten, maar door die aanvulling zijn we er content mee" besluit Terlouw. Stroomlijn is een omvangrijk project. Heeft RWS bij de voorbereiding aandacht besteed aan voorlichting en communicatie? "Vooral in de studiefase van het project heeft RWS met de omgeving gecommuniceerd," stelt Wilfred de Zeeuw, regio-coördinator Stroomlijn bij RWS dienst Zuid-Holland. "De projecten Stroomlijn en Ruimte voor de Rivier hebben allebei als doel het rivierwater de ruimte te geven." In 2009 heeft RWS op enkele smalle oeverstroken van eigen terreinen de begroeiing verwijderd. Afgelopen winter is dit op wat grotere schaal gebeurd. "Ik betreur het dat de communicatie over deze werkzaamheden onvoldoende was. Dat had beter gemoeten en zal volgende keer beslist beter zijn. Er is voor deze werkzaamheden overigens wel een natuurtoets uitgevoerd door een deskundig bureau," besluit De Zeeuw.
 

Reageer op dit artikel of Ga naar de weblog van Jacques

Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2011 © Biesbosch.nu