Biesbosch.nu

Magazine mei 2011

Zuidplaatje. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Grenzeloos
   Henk van de Graaf
 

Ik heb niet zoveel met grenzen want wat heb je nu aan een grens? Ik ben grenzeloos!
Grenzen aan de groei was eens een mooi verzonnen motto. Maar er zijn natuurlijk geen grenzen aan groei. Alles groeit gewoon door en liefst zo hard mogelijk. Onze economie is gebaseerd op groei. Bedrijven zijn gefocust op groei en ja zelf het individu moet in vele opzichten groeien want zonder persoonlijke groei ben je nauwelijks menswaardig meer, zo lijkt het.

Er is ook zoiets als grenzen stellen; een favoriete bezigheid van ouders met kinderen. Met wisselend succes zoals blijkt uit de hufterigheid alom en het gebrek aan omgangsvormen van mijn generatie en die na mij.

Proceskaart no. 92. Copyright archief Gorkum.

De ontelbare grenzen binnen een gebied worden
pas echt duidelijk door op een landkaart te kijken.


Landen hebben ook grenzen. Ze grenzen niet alleen aan andere landen, in het land zelf is ook alles opgedeeld in hokjes. Eigenlijk zijn landen vergeven van grenzen; provincies, natuurgebieden (Natura 2000), steden, dorpen, wijken, straten en ja zelf tuinen hebben een grens; tegenwoordig vaak afgebakend met zogenaamde gammahekjes in plaats van heggen waardoor de mussen het niet breed hebben.
Alles een grens dus. Het is de onstuitbare drang van de mens om te beheersen en in te delen. De chaos van leven wat overzichtelijker en daardoor dragelijker te maken. Het geeft een veilig soort 'wij-gevoel'. Maar zou de wereld niet beter af zijn zonder grenzen. Hoeveel is er niet gemoord en gebrandschat om een streepje op een landkaart; een grens.

Wat heb je aan een grens is de vraag? Het probleem wat ik als locaal historisch onderzoeker heb is dat je bij het afbakenen van je onderzoeksgebied niet zoveel aan huidige grenzen hebt. Het geslacht Brederode bezat in de 13de en 14de eeuw grote delen van de Alblasserwaard. Als je iets over dit geslacht wilt schrijven ben je al snel grensoverschrijdend bezig.
De rivier de Merwede, niet onbelangrijk in de ontstaansgeschiedenis van de Alblasserwaard en de Grote Waard (nu Biesbosch) loopt dwars door alle grenzen heen.
Als je iets over deze levensader zou willen schrijven heb je niet zoveel aan al de grenzen die de mens erlangs bedacht heeft.

In het onderzoek naar de 'Donkerslootse twisten, 440 jaar gesteggel en gekrakeel' over een manuscriptkaart uit 1545 (zie elders in dit magazine) werd ik ook steeds geconfronteerd met het begrip grens. Sterker nog, de reden van de strijd tussen ambachtsheren en andere gezagdragers was steevast een grensconflict wat uitmonden in processen voor rechtbanken. Gelukkig voor ons waren die destijds al voorzien van goede archieven waardoor we nu veel kunnen teruglezen uit  die tijd. Zo heb je onverwacht dus toch nog wel wat aan een grens.

Ik heb persoonlijk niet zoveel met grenzen, ik ben grenzeloos; ik woon en werk in Papendrecht, mijn vriendin komt uit Zwijndrecht, ben gek op de Biesbosch, zit vaak aan de oevers van de Merwede, kom graag in Dordrecht en mijn onderzoeksgebied ligt vandaag bij polder Donkersloot in Ridderkerk en morgen aan de dijk van Alblasserdam of Sliedrecht.
Ik heb daarbij nooit het besef wanneer ik ergens één van de vele grenzen overga. Ik ben en voel me grenzeloos.

Maar soms betrap ik mezelf toch op een grens. Het ligt diep verankerd in het riviermens die ik ben. Je zult mij nooit in een huisje op de hei zien wonen; daar ligt voor mij de grens.

Henk van de Graaf

Papendrecht, mei 2011
Ps. voor de goede verstaander; ik ben tegen het oeverloze Drechtsteden-samenwerkingsproject, maar dat is weer een heel ander verhaal.
 

Reageer op dit artikel
Tekst en foto
© Henk van de Graaf

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu