Biesbosch.nu

Magazine mei 2010


 

Terug naar inhoudsopgave


Berichten uit de Biesbosch
 

Gezenderde zalmen
Hoewel het uitzetten van jonge zalmen in dit geval niet direct met de Biesbosch te maken heeft is het wel een interessant gegeven dat de hier ooit veel voorkomende vissoort de aandacht krijgt die het verdient.
Lees meer...
Bron en foto: sportvisserij Nederland

Waterhuishouding
De waterhuishouding in de Zuidwestelijke delta moet anders. Een combinatie van maatregelen moet de waterkwaliteit verbeteren.
Lees meer... (pdf)
Bron: provincie Zuid-Holland

Sliedrechtse Biesbosch. Copyright Jacques van der Neut.

Stiller achter de Schotbalken
De natuurkern in de Sliedrechtse Biesbosch wordt minder toegankelijk voor watersporters.
Lees meer...
Bron: Ratelaar

Aakvlaai. Copyright Henk van de Graaf.

Wilgen gerooid in de Aakvlaai
De Aakvlaai ziet er een stuk kaler uit. Het verwijderen van de wilgen is noodzakelijk voor de doorstroming van de Bergsche Maas bij hoge waterstanden, aldus Rijkswaterstaat.
Lees meer...

Bron: Ratelaar

Schoonebeker. Copyright schaapskudde Dordrecht.

Schaapskudde online
De stichting Vrienden van Schaapskudde Eiland van Dordrecht heeft ondermeer als doelstelling het bevorderen van ecologisch beheer van dijken en openbaar groen, waaronder in de Biesbosch. Blijf op de hoogte over het wel en wee van de kudde.
www.schaapskuddedordrecht.nl

Schotse Hooglander. Copyright Henk van de Graaf.

De laatste Biesboschboer
Jan en Ellie Saarloos wonen op een eiland in de Biesbosch. Zij zijn de laatste boer die nog actief is in de Biesbosch. Ze houden ondermeer Schotse Hooglanders. Je kunt op het eiland overnachten en de Hooglanders bezoeken. Meer op;
www.biesboschhoeve.nl

Wantij en Noordboven Polder. Copyright Henk van de Graaf.

Dijken op de schop
Het Waterschap De Hollandse Delta gaat een aantal dijken op het Eiland van Dordrecht aanpakken.
Via een vernieuwde website informeren ze bewoners en andere belangstellenden.

Ga naar de website...

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 Biesbosch.nu