Biesbosch.nu

Magazine mei 2010

Terug naar inhoudsopgave

Niet iedereen blij
met toename roofvogels
 
 
Jacques van der Neut

Na het staken van de griendcultuur in de Biesbosch, veranderden de hakgrienden geleidelijk in weelderige wilgenbossen, met schots en scheef staande bomen.
Door deze landschappelijke verandering vormt de Biesbosch een zeer aantrekkelijk broedgebied voor diverse soorten roofvogels zoals buizerd, havik en sperwer. Sommige lieden, zeer waarschijnlijk afkomstig uit de jagerswereld, zien deze toename echter met lede ogen aan. Zij leggen in de Noordwaard, het poldergebied bij Werkendam, vergiftigd aas uit met alle gevolgen vandien…


 

In de krop van een van zwarte kraaien werden twee capsules gevonden met uiterst giftige bestrijdingsmiddelen. De buizerd die van de kadavers at ligt er dood naast.
© Jacques van der Neut

Vergiftigd aas
Enige tijd geleden werden er door wandelaars in de Noordwaard dode vossen, zwarte kraaien, buizerds en houtduiven gevonden. Zoiets is geen reden om gelijk alarm te slaan, maar de recente melding van een vogelaar in De Bevert wekte bij medewerkers van het Staatsbosbeheer argwaan. De vogelliefhebber zag een buizerd bij twee in het terrein liggende, dode zwarte kraaien neer strijken. Kort nadat de roofvogel van een van de kadavers had gegeten viel hij ineens morsdood neer. Staatsbosbeheer verzamelde de kadavers en stuurde ze naar het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad.
Het CVI stelde vast dat beide zwarte kraaien waren afgeschoten. In diverse organen werden hagelkorrels gevonden. De magen van deze vogels bleken zaden en resten van plantaardige vezels te bevatten.
 

De dode buizerd, met veren van een van de uitgelegde zwarte kraaien in zijn snavel.
© Jacques van der Neut

Echter, bij een exemplaar werden in de krop twee capsules aangetroffen met zwarte (granulaat)korrels. De capsules werden voor onderzoek opgestuurd naar de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer en bleken de stoffen aldicarb en carbofuran te bevatten. Beide zijn uiterst giftige gewasbestrijdingsmiddelen en het bezit en gebruik ervan is door de Europese Commissie verboden.
Beide zwarte kraaien zijn na afschot in het terrein neergelegd, waarbij de capsules opzettelijk werden ingebracht, kennelijk met de bedoeling om ‘roofgespuis’ te doden.
Ook elders in ons land wordt regelmatig melding gemaakt van het doden van roofvogels met uitgelegd, vergiftigd aas. Alle soorten roofvogels in ons land genieten wettelijke bescherming, maar de kans dat overtreders daadwerkelijk worden betrapt is uiterst gering.

 

Reageer op dit artikel

Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2010 © Biesbosch.nu