Biesbosch.nu

Magazine mei 2010


 

Terug naar inhoudsopgave

'De Jonge Jacob'
De lichting en het onderzoek van een hektjalk

De lichting van de Hektjalk De Jonge Jacob was een gewaagd project. De drukbevaren rivier de Dordtsche Kil waar het knap kan stromen maakte het er niet gemakkelijk op. Hulde dus aan de mensen die het toch aandurfde om het wrak te lichten.
Het is een prachtig boek geworden. Naast de beschrijving van de voorbereidingen en de lichting van het wrak schetsen de verschillende auteurs een beeld van de 19de eeuwse scheepvaart op de rivieren en het grote belang van dergelijke schepen in het transport van goederen. Zeer diepgaand is er ingegaan op de constructie van de hektjalk. Van bouwconstructie tot de gebruikte verfsoorten, alles komt aan bod. Vooral het voor een groot deel intact aangetroffen inventaris van het achteronder geeft een intiem beeld van hoe men destijds op deze schepen leefde.
De lichting van De Jonge Jacob is een met vele foto's en illustraties verlucht boek die niet mag ontbreken in de boekenkast van elk 'riviermens'.
(inclusief CD met bijlagen, duikfilms en documentaire).
Henk van de Graaf 

Een zogenaamd gaffelschip met typische jtalkkenmerken (uit: Groenewegen 1789)

Advertorial

'De Jonge Jacob'
    (De lichting en het onderzoek van een hektjalk
W.B. Waldus (red.)

Over het boek (Tekst achterzijde)
Op 20 december 2006 werd het achterschip van een hektjalk gelicht in de monding van de Dordtsche Kil. Het wrak, dat tijdens baggerwerkzaamheden in juni 2006 werd ontdekt en bekend is geworden onder de naam 'De Jacob', bleek tijdens de laatste fatale reis op 23 juli 1858 gevaren te zijn door schipper Hendrik Ritmeester en zijn vader Joachem. De laatste zou de schipbreuk niet overleven.


Het achterschip is al gevolg van gunstige conserveringsomstandigheden in de bodem intact gebleven. In het achteronder, dat afgesloten was met een houten schot, is een groot deel van de inventaris, het meubilair en de binnenbetimmering aangetroffen. De duikoperatie bestond uit het vrijleggen en het onder water doorzagen van het wrak, om het daarna door middel van hijsbanden en een frame te lichten. Vervolgens heeft op het droge een uitgebreid scheepsarcheologisch onderzoek plaatsgevonden.

Dit project, dat in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, Waterdistrict Merwede en Maas te Dordrecht is uitgevoerd, schets een veelzijdig beeld van de 19de - eeuwse binnenvaart. Niet alleen komen de constructie en de inventaris van de hektjalk aan bod, maar ook gegevens over de opvarende zijn uit de archieven opgedoken. Het boek laat zien dat de binnenvaart en met name dit scheepstype van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse infrastructuur.

Het wrak en de inventaris zullen vanaf 2011 onderdeel uitmaken van de expositie van het Binnenvaartmuseum, gelegen in de Riedijkshaven te Dordrecht.

 

Meer over dit boek: www.archeologie.nl
ISBN: 978-94-6064-091-9 in de reeks ADC Monografie 6 / ADC rapport 2100.
Prijs:

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 Biesbosch.nu